Video 1


Amerikanerne begynner langsomt å våkne til en realitet der deres største rival og reelle eller potensielle fiende, Kina, kontrollerer medisinene amerikanerne er avhengig av.

Kinesiske tjenestemenn har allerede truet med å stanse leveransene og la USA drukne i «koronahavet».

Like lite som en supermakt kan være avhengig av fremmede makter for å skaffe seg stål, kan det være avhengig av andre for å ha livsviktige medisiner.

Langsomt begynner det å gå opp for folk at noen på toppen har latt Kina få kontroll.

Det har skjedd fordi de store selskapene så større muiigheter i Kina. Men i tillegg har den kinesiske staten underbydd amerikanske leverandører slik at de har skaffet seg monopol.

Kina har benyttet seg av likebehandlingen som medlemskap i Verdens handelsorganisasjon, WTO, ga dem til å eliminere konkurrenter.

Hva har de brukt denne makten til? Hvordan har de håndhevet den?

Rosemary Gibson brukte tre år på å skrive boken RX-China, om hvordan Kina kontrollerer amerikanske legemidler.Det skjer med amerikanske myndigheters godkjenning. Amerikanske soldater er avhengig av medisiner fremstilt i Kina. Om ikke alle ferdige produkter så i det minste grunnstoffene.

Korona-epidemien har blottlagt en sårbarhet som Trump ikke kommer til å la fortsette.

Kina trengte ikke nekte å levere. Det var nok at etterspørselen ble så stor at etterspørselen oversteg tilbudet.

Hvordan var det overhodet mulig? Noen har ikke tatt jobben sin på alvor og overførselen av amerikansk industri til Kina skjøt for alvor farta under Obama. Kommunistpartiet må ha skjønt at de satt på en unik mulighet til å kunne beseire USA uten å løsne et skudd. Det var bare å la avhengigheten utvikle seg. En dag ville amerikanerne trenge livsviktige medisiner og befolkningen ville forlange at myndighetene leverte, hvis ikke ville millioner dø. I et slikt scenario ville USA ikke ha noe valg. Det ville måtte erkjenne at det var beseiret. Medisiner er bare ett område hvor kineserne langsomt har skaffet seg kontroll. Et annet er telesektoren og 5G. Amerikanerne ser tydeligere strategien kineserne følger: Kina tar sikte på å bli verdenshersker i dette århundret.