Video 1

Nader Mansour foreslår at vi alle skal delta i bønn for de som dør av epidemien, de som steller dem og våre ledere. Han vil at vi samles til bønn kl 1900 fredag kveld, og kl 0700 lørdag morgen. Slik vil det dannes en bønnebølge som går verden rundt. Det er ingen dårlig ide. Vi er nominelt et land som har den humanistiske-kristne kulturarven innskrevet i grunnloven. Men vi hører aldri ordet Gud nevnt i våre medier eller av våre politikere. Bønn er blitt et rent privat anliggende. Men andre som ber i full offentlighet får mye plass. Nå er ikke tiden inne for å polemisere, men tenke over hvorfor det er blitt slik at bønn og påkalling av Gud er blitt utenkelig. De skal kjenner at de har en forbindelse til Gud kan delta i bønnen, og andre kan delta og kanskje forbindelsen kan oppstå.

 

Les også