Kommentar

De fleste storbyer i verden har fått en skyline som ser likedan ut, enten det er Shanghai eller city of London, som her. Oslo har de senere år også forsøkt å etterape denne arkitekturen. Først med Barcode-byggene ved Oslo S, som var et originalt tilskudd. Så kastet staten seg på, og siden de har bunnløse lommer, er byggene blitt enorme og kveler omgivelsene. De er uttrykk for den samme transnasjonale kultur som visker ut nasjonale særtrekk. Det er ikke tilfeldig at det står en kopi av Munchmuseet som hotell på Gran Canaria. Denne arkitekturen er elitens symboler. Det er en måte å vise at de deler samme kultur, enten det er kinesere eller briter. Foto: Matthew Childs/Reuters/Scanpix

 

Globalisering er blitt elitenes ideologi. Vanlige arbeidsfolk er taperne. Dette er mye av grunnen til at president Donald Trump er blitt populær når han arbeider for å flagge amerikansk industri hjem fra Asia. Samme tankegang har gitt Boris Johnson gjennomslag i industrimiljøer i Midt- og Nord-England. Globalistene bor i London.

Blant korona-pandemiens mange skadevirkninger er skadeverket – bortsett fra de døde og deres familier – mest følbart for folk som bekjenner seg til globalismen.

Viruset har vist at globalisme ikke er løsningen på verdens vanskeligheter, men snarere årsaken. Forestillingen om verden som en global landsby med nasjonene i skyggen av vidtfavnende organisasjoner, har fått et alvorlig skudd for baugen. Globalismen er et tankespinn som nå er blitt avslørt av et virus.

Globalisering er noe helt annet enn internasjonalt samarbeid og varebytte mellom landene. Norge har drevet handel med utlandet i mer enn tusen år. Tørrfisk fra Nord-Norge ble fraktet til Bergen. Derfra ble den levert til kontinentale byer ved Nordsjøen og Østersjøen, i bytte mot varer som Norge trengte.

Norge har en av verdens mest utadvendte økonomier. Halvparten av folkets verdiskapning eksporteres. Dette er blitt forsterket i olje- og gassalderen. Tilsvarende importerer vi halvparten av folkets forbruk og næringslivets innsatsmidler. Varebytte med andre land er en svært viktig del av grunnlaget for vårt folks felles velstand. Handelsflåten er et eksempel på at tjenesteproduksjon på internasjonale markeder også har vært lønnsomt. «Vår ære og vår makt har hvite seil oss brakt», skrev Bjørnson.

Men globalisme er noe annet enn at varer og tjenester krysser landegrenser. Globalisme innebærer at kommandohøydene i et lands økonomi blir overtatt av utlendinger. Globaliseringen gjør at et land blir prisgitt andre. Bruken av kritiske varer og innsatsmidler bestemmes av fremmede.

Samhandel mellom nasjoner er selve grunnlaget for landenes velstand, men i globaliseringens tidsalder er dette drevet altfor langt. I mange europeiske land er hele industrier flagget ut til Asia. Portugal var for en mannsalder siden en stor produsent av klær. I dag er så godt som alt borte. Arbeidsfolk i Portugal sitter tomhendt tilbake.

Globalisering er blitt elitenes ideologi. Vanlige arbeidsfolk er taperne. Dette er mye av grunnen til at president Donald Trump er blitt populær når han arbeider for å flagge amerikansk industri hjem fra Asia. Samme tankegang har gitt Boris Johnson gjennomslag i industrimiljøer i Midt- og Nord-England. Globalistene bor i London.

WTO-forhandlingene om ytterligere liberalisering av verdenshandelen er gått i stå. USA er ikke lenger pådriveren. Skadevirkningene for arbeidsfolk i Vesten er store. Nå går trenden mer i retning av å stille egen befolknings interesser i forgrunnen.

Pandemien har vist at kritiske substanser i moderne medisiner tilvirkes i Kina og India – og de har innført eksportkontroll. Hvor sårbar går det an å gjøre seg! Tenk om Storbritannia i mellomkrigsårene skulle basert leveransene av ammunisjon til landets forsvar på import fra Tyskland – tyskerne var jo så flinke på kuler og granater!

Globalismen må vike plass for nasjonalstaten. Hvert land må bli mer selvforsynt med mat, medisiner og forsvarsmateriell. Det er nå stadig klarere tegn på at nasjonalstaten får et comeback. Nasjonene har fått nok av globalt formynderskap. Landene må få økt selvkontroll – og som Storbritannia fri seg fra fremmedstyre.

Innvandring i stor skala er utslag av samme naive fantasi om én verden og at enhver som er misfornøyd med sine livsvilkår, har rett til å slå seg ned i andre land og kreve at mottakerlandets skattebetalere skal forsørge dem som trenger seg inn. Erna Solberg røpet sitt globalistiske hjerte da hun på et møte i Tyskland i vinter hevdet at nordmenn ikke har større rett til Norge enn andre. Dét kan hun gjenta 17. mai.

Globalismen er en nasjonsskadelig idé – som nå er blitt avslørt av et virus.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!