Redningsskøyta «Prinsesse Ragnhild» før dåpsseremonien på Bygdøy. Nå reagerer publikum på at det oppleves som et pålegg fra myndighetene når Redningsselskapet oppfordrer om ikke å bruke fritidsbåt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En oppfordring fra Redningsselskapet om å la båten bli liggende i havn, oppfattes som et pålegg fra myndighetene. Verken departementet eller Helsedirektoratet har tatt stilling til forslaget. Det finnes ikke noe pålegg om å la båten ligge ubrukt.

I sosiale medier reagerer publikum på det som oppleves som et pålegg fra myndighetene om ikke å bruke fritidsbåt. Folk reiser hjem fra båtene sine i frykt for sanksjoner, samtidig som det ikke foreligger noe demokratisk fattet vedtak om å la båten ligge.

NRK hadde akkurat et nytt innslag om at nå må vi alle stå sammen og la båten stå. Et pålegg som ikke er et pålegg, og som verken helsemyndigheter eller demokratiske organer har behandlet. Nå må vi ha tunga rett i munnen. Vi kan ikke overlate til ledelsen av interesseorganisasjoner å ta slike avgjørelser, uten diskusjon og uten demokratiske vedtak. Det blir som om NAF skulle bestemme at alle skal la bilen stå, skriver forlegger Ivar Tronsmo på Facebook.

Tronsmo driver Livredd.no og har arrangert båtførerkurs i en årrekke.

Redningsselskapets nettsider begrunnes oppfordringen om å la båten ligge med at beredskapen er ekstra sårbar, og at interesseorganisasjonen derfor fraråder bruk av fritidsbåt i ukene fremover.

I Lovdatas Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 foreligger  følgende forbud:

§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Fritidsbåter er ikke nevnt.

Tirsdag la Helse- og Omsorgsdepartementet inn bestilling til Helsedirektoratet i anledning kommunale vedtak om karantene og innreise fra andre deler av landet samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur:

Departementet ber Helsedirektoratet om følgende:

  • Be Fylkesmennene om å ta kontakt med kommuner i sin region for i første omgang å innhente vedtakene og veilede om hvordan karantenereglene kan utformes slik at de er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven.
  • Be Fylkesmennene om å vurdere lovlighetskontroll med de kommunale vedtakene etter kommuneloven kap. 27 og fatte nødvendige vedtak dersom kommunene ikke endrer karantenereglene slik at de blir forholdsmessige og ellers er i samsvar med smittevernloven (bl.a. begrensningen på syv dager i § 4-1 første ledd bokstav d).
  • Ivareta oppfølgingen av og kontakten med Fylkesmennene for å bidra til mest mulig ensartede karanteneregler.

Heller ikke i den oppdaterte bestillingen er det tatt stilling til bruk av fritidsbåt og et eventuelt forbud mot dette.

Det er per i dag kun kommunalt vedtatte lokale karanteneregler som indirekte kan regulere lovmessigheten i bruk av fritidsbåt. For alle som ikke rammes av kommunale vedtak om stengte kommunegrenser, ved å ha fritidsbåt liggende i annen kommune, er det fremdeles lovlig å bruke sin egen fritidsbåt.

 

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.