Kommentar

USAs president Donald Trump vinker til publikum på valgkamp-rallyet i Milwaukee i delstaten Wisconsin, 14. januar i år. Delstaten har et stort innslag av skandinavisk ættede borgere som tok godt imot den sittende presidenten. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/NTB Scanpix

Når hørte du sist en statsleder holde tale om oppvaskmaskiner, lyspærer, toaletter og dusjer som ikke fungerer? Og når hørte du sist en statsleder med selvironi?

Under et folkemøte i Milwaukee tidligere denne måneden, holdt President Donald Trump en tale som ville fremstått som absurd fra den stive og strigla eliten som har hatt makta så lenge. Hvis man ikke forstår hvorfor Donald Trump er så voldsomt populær blant arbeiderklassen og middelklassen i USA, så må man se nettopp denne talen.

Hvor mange ganger har ikke internasjonal presse og vanlige folk ledd og hånet denne mannens hår? Her kan man si at Trump tok tyren ved hårene.

«You go into a shower — and I have this beautiful head of hair, I need a lot of water.»

Trump paused as the crowd cheered and laughed and continued: «You go into the shower, right? You turn on the water. Drip. Drip. Drip. I call the guy, ‘Is there something wrong with this?’ ‘No sir, it’s just the restrictor.’ So, you’re in there five times longer than you are supposed to be. You’ll probably use more water. And it’s a very unpleasant experience, right?»

«You’re going to have full shower flow,» he promised. «Full sink.»

«Du går i dusjen – og jeg har jo dette vakre håret, jeg trenger mye vann.»

Trump tok en pause mens publikum jublet og lo, før han fortsatte: «Du går i dusjen, ikke sant? Du slår på vannet. Drypp. Drypp. Drypp. Jeg ringer karen, ‘Er det noe galt med dette?’ ‘No Sir, det er bare begrenseren.’ Så du er i dusjen fem ganger lenger enn du hadde behøvd å være. Du vil sannsynligvis bruke mer vann. Og det er en veldig ubehagelig opplevelse, ikke sant? «

«Dere kommer til å ha fullt trykk i dusjen,» lovet han. «Full vask.»

Det ble ny jubel da Trump tok enda en selvironisk finte.

The president also complained that energy-efficient lightbulbs «make you look orange» and new water-efficient faucets have «zero pressure… No water.»

Presidenten klaget også over at energieffektive lyspærer «får deg til å se oransje ut» og nye vanneffektive kraner har «null trykk … Ikkeno vann.»

Talen fungerer som en slags oppsummering av Trumps omsorg for vanlige folks hverdagsproblemer. For når hørte du sist en statsleder holde tale om oppvaskmaskiner, lyspærer, toaletter og dusjer som ikke fungerer?

Som vanlig overså «The Donald» fullstendig alle profesjonelle PR-rådgivere som innstendig ba ham om ikke å snakke om lyspærer, toaletter og denslags. I stedet for svulstige taler om vidløftige samarbeidsavtaler som lover å løfte Langtvekkistan ut av fattigdommen og forene verdens folk (som interesserer folk flest midt i ryggen), snakker Trump om saker som irriterer folk i hverdagen, og som koster folk penger og arbeidsplasser.

And they’ll be environmentally friendly and all of that. I believe in that. We have eliminated a record number of jobs-destroying-regulations. I brought back the old light bulb, better light for much less money, if you want it…

Og de vil være miljøvennlige og alt det derre der. Jeg tror på det. Vi har eliminert rekordmange jobb-ødeleggende reguleringer. Jeg gjeninnførte den gamle lyspæren, bedre lys for mye mindre penger, hvis dere vil…

Bakgrunnen for frustrasjonen

Globalisten Barack Obama innførte lover for å begrense energi- og vannbruk gjennom «Department of Energy efficiency standards on household appliances» (Departementet for energieffektivitetsstandarder på husholdningsapparater) – noe som også har rammet Norge

Skal man redde kloden fra klimadommedag og fattigdom, er det nemlig viktig at politikerne bestemmer hvordan produkter skal utformes, og hvilke produkter som publikum skal kjøpe – akkurat som i DDR. Det selv om politikerne har NULL peiling på det de vedtar. De bare synser (vi glemmer ikke DAB), men likevel må produsentene rette seg etter direktivene.

Direktivene fra planøkonomi-politikere, gjør at produsenter av husholdningsapparater, som før fokuserte på å skape produkter som gjorde jobben bedre, billigere og med høyere kvalitet enn andre konkurrenter, må fokusere på å oppfylle meningsløse krav til mindre energi- og vannbruk, så de havner i miljøklasse A. Taperen blir publikum, som riktignok får produkter som bruker mindre vann og strøm, men som samtidig gjør en dårlige jobb.

«I’m also approving new dishwashers that give you more water, so you can actually wash and rinse your dishes without having to do it 10 times – five, six, seven, eight, nine, 10 times.»

«Jeg godkjenner også nye oppvaskmaskiner som gir deg mer vann slik at du faktisk kan vaske og skylle oppvasken uten å måtte gjøre det 10 ganger – fem, seks, syv, åtte, ni, 10 ganger,»

Det er dette jeg kaller grønn planøkonomi

Planøkonomi er en mislykket sosialistisk konstruksjon som  tilsidesetter alle markedsmekanismer som gjør produkter bedre og billigere gjennom fri konkurranse, og setter politikere til å bestemme hva som skal produseres og hvorfor. Den nye grønne planøkonomien er en ENORM trussel mot vestlige land, fordi den er gjennomgripende i alle industrisektorer.

Å bygge boliger har blitt et regel-mareritt for entreprenører, som må skru prisen opp og opp for å holde seg innenfor alle meningsløse klimakrav. Å drive egen bedrift, har blitt en klima-papirmølle som bare skaper oppgitthet. Og nåde deg om du har oljefyr så du kan velge billigste oppvarming. Nå skal alle inn i samme strømmonopol, kontrollert av det private strømkartellet.

Før dro vi på miljøstasjonen fordi det var lettvint og litt kos. Nå må du vise pass-app for å slippe gjennom, forsikre at du ikke fører illegale, sorte søplesekker, og det står minst 10 ansatte på lørdag ettermiddag og driver nazikontroll med at alle poser blir demontert så hver minste lille ting blir sortert i ørten forskjellige valg.

Det er helt sinnsykt!

Hvor lenge kommer folk til å gidde dette tøvet, fremfor å bare dumpe alt i grøfta? Oh dear, the folly.

Å være bilselger har blitt et mareritt, fordi ingen vet hva som gjelder av regler til neste år, og man risikerer rasende kunder hvis man anbefaler feil drivsystem. Samtidig holder Tysklands viktigste industri på å knele under klimakrav, flåtekrav, og gigantiske, ødeleggende bøter hvis de ikke produserer og selger elbiler som ingen vil ha.

«But sinks, toilets, and showers, you don’t get any water. They put restrictors on them. Now they made them permanent. People used to take them out. They put restrictors on. Try going and buying a new faucet. You turn it on, no water comes out, right? We won’t talk about toilets, but you know that story. Ding, ding, ding.»

«Men vasker, toaletter og dusj, du får ikke vann. De setter begrensere på dem. Nå har de gjort dem permanente. Folk pleide å ta dem ut. De satte begrensere på. Prøv å kjøpe en ny kran. Du skrur den på, det kommer ikke vann ut, ikke sant? Vi vil ikke snakke om toaletter, men dere kjenner den historien. Ding, ding, ding.»

Miljømerking sikrer deg ikke bedre produkter. De sikrer politiker-sertifiserte produkter.

Reklamen forteller deg at vaskemaskiner, frysere, kjøleskap og oppvaskmaskiner blir bedre og bedre, fordi de er i energiklasse A, og miljøvennlige. Men det er bare reklame. En fryser i energiklasse A, har så tjukk isolasjon at det knapt er plass til frysevarer. Kjøp heller en i energiklasse E – for den er det mye mer plass i, og energi har vi faktisk mer enn nok av. Ikke kjøp en «miljøvennlig» oppvaskmaskin eller vaskemaskin. De er så restriktive på vannet at du bare må vaske to ganger. Og hvorfor i huleste må en lyspære koste 125 kroner? De pleide å koste 16,-. Norge har strøm nok, og vann nok. Ta forbrukermakta tilbake og forlang kvalitet fremfor selvskading.

«But what you do? You’re spending 10 times for the electricity, right? So, I’m putting the water back. Most places have so much water they don’t know the hell do with it. You know, a lot of people don’t realize that. So, dishwashers now, you’re going to have just as much as you’ve ever had.»

«Men hva kan du gjøre? Du bruker 10 ganger (mer) på strøm, ikke sant? Så jeg legger vannet tilbake. De fleste steder har så mye vann at de ikke vet hva i helvete de skal gjøre med det. Du vet, mange folk er ikke klar over det. Så oppvaskmaskiner nå, du kommer til å ha det like mye som du noen gang har hatt. «

Donald Trump opphever altså den grønnsosialistiske tvangstrøya som er tredd ned over markedet, og gir folk flest valgfriheten  og markedsmakta tilbake. Det er populært. Han nevnte ikke elbiler i sin tale, og det er nok fordi amerikanere flest er helt uinteressert. Fra norsk perspektiv ser elbiler ut som en dundrende suksess som snart vil erstatte fossilbiler, men det er bare på grunn av vår vanvittige avgiftspolitikk – og fordi politikere uten minste peiling på bil eller teknologi hevder det.

Det «grønne skiftet» er en ødeleggende tvangstanke, som bare Eruopa er smittet av.

Dagens drivbatterier er altfor dårlige til å gjøre samme jobb som en dieseltank. Og det finnes ingen energikilder som kan erstatte fossil energi, hverken praktisk eller økonomisk. «Det grønne skiftet» er basert på eventyr og selvbedrag, ikke fakta og matte. Saken er heller at bil er bil, og derfor bør du kjøpe bilen som passer ditt behov best, for reglene vil snart forandre seg uansett, og snart får du ikke velge.

Norge er foreløpig det eneste landet som vil stoppe ny-salg av fossile biler innen 2025. Frankrike og England satser på en stans av salget innen 2040, og Tyskland i 2030. Da blir det akkurat som i DDR.  Politikerne velger for deg.

Hva med å velge nye politikere med litt mer fornuft og hensyn i skallen, slik Amerikanerne har gjort?

Du har makta…enn så lenge.

Lytt og lær av Trump her:

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: