Nytt

Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Erna Solberg irriterte ikke bare FrP med sitt utspill om «moralsk kompass» i saken om IS-kvinnen som ble hentet til Norge. Også i hennes eget parti, Høyre, har utfallet vakt stor irritasjon.

Kommunestyrerepresentant for Høyre i Ålesund, Preben Dimmen, publiserte søndag kveld et langt innlegg med kritikk av Høyres håndtering av denne saken. Innlegget er nå gjengitt i sin helhet av rights.no

I likhet med Fremskrittspartiet som har blitt satt i gapestokk og politisk spagat av egen regjering, feiler heller ikke det moralske kompasset mitt noen ting i denne saken. At min egen partileder, partiledelse samt regjeringskolleger mener annerledes – etter egen snuoperasjon/knefall – synes jeg bare er tragisk for alle de tradisjonelle Høyre-velgerne som nå sitter og undrer på hvorfor vi særbehandler og forhandler med IS-terrorister.

Dimmen mener beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen bryter med all sunn fornuft.

SAMTLIGE partier på Stortinget har ønsket det angivelig syke barnet – som det godt mulig at faktisk er syk – returnert om det lider av alvorlig sykdom. IS-terroristens advokat har hittil nektet å bekrefte noe som helst om barnet. Det eneste vi vet er at verken UD eller Regjeringen har dokumentasjon på at barnet var alvorlig syk før ankomst. Likevel lot disse seg utmanøvrere av en IS-terrorist, hennes advokat og venstresiden (inkl. noen av de som på mirakuløst vis befinner seg på innsiden av den borgerlige regjeringen vår).

Regjeringens posisjon var at barnet enten skulle motta lokal behandling eller hentes til Norge, uten følge av moren. IS-kvinnen spilte store deler av den norske Regjeringen og Utenriksdepartementet trill rundt, og var i ytterste konsekvens villig til å la sitt eget barn dø. Dette beviser det faktum at barnet ble tilbudt flere alternativer for behandling. Norge strakk ut en hånd, ikke bare én gang, men flere ganger.

Han viser også til hva Utenriksdepartementet skriver på regjeringens sider:

«Det hender at norske borgere i utlandet forventer, og endog krever at norske myndigheter dekker utgifter til så vel lege- og sykehusbehandling som til hjemreise. Utenrikstjenesten har imidlertid ikke midler til disposisjon for slike formål. Utenriksstasjonene kan derfor ikke dekke kostnader eller garantere for utgifter til sykehus, hjemreise eller liknende med mindre det foreligger garanti fra den enkelte selv, pårørende, arbeidsgiver eller andre. Dersom ingen kan garantere for utgiftene, kan utenriksstasjonene i særlige tilfeller yte nødlidenhetslån.

(…)

Norske borgere som er utflyttet fra Norge har ikke rett på dekning av utgifter til medisinsk behandling, uavhengig av bosted, da de ikke lenger er medlemmer av Folketrygden. Som utflyttet regnes personer som har oppholdt seg eller har til hensikt å oppholde seg i utlandet i mer enn 12 måneder eller mer enn seks måneder pr. år over en periode på to år eller mer. Unntatt fra dette er bl.a. studenter med studiefinansiering fra Lånekassen og personer som har fått innvilget frivillig medlemskap i Folketrygden.

(…)

Det er heller ikke mulig for utenrikstjenesten å dekke eventuelle utgifter til lete- eller redningsoperasjoner for nordmenn som er savnet etter ekspedisjoner i utlandet. Også i slike tilfeller vil bistanden måtte begrenses til å varsle og følge opp overfor ansvarlige myndigheter på stedet.»

Dimmen peker på at beslutningen om å hente IS-kvinnen til Norge vil sette presedens.

Nå har vi begått det store feiltrinnet at vi har satt presedens for forhandlinger med terrorister på deres egne premisser, og dermed svekket sikkerheten til nordmenn i utlandet. Vi har viket for våre egne prinsipper og gjort oss selv svakere. Samtidig har vi også svekket fellesskapet i nasjonen ytterligere, og nettopp fellesskapet skal betale de millioner av kroner som det har kostet å hente IS-kvinnen hjem, og hva det vil koste å dra henne gjennom rettssaker og beholde henne – en landsforræder som utnytter rausheten vår – i velferdssystemet vårt.

Dessverre er dette en beslutning som kommer fra mitt eget (styrings-)parti Høyre, ledet an av minipartiene KRF og Venstre, som har snudd 180 grader i saken og gjort knefall for IS-terroristens krav og kyniske utnyttelse av eget barns helse som pressmiddel.

Innlegget avsluttes med en kraftig utblåsning.

Jeg er ikke bare opprørt over hvor dårlig dømmekraft min partileder, partiledelse og mitt partis statsråder utviser i denne saken. Jeg er også lidenskapelig frustrert over den retningen som partiet mitt beveger seg i, raskere og raskere. Det er ikke bare hos nabopartiet at begeret fylles opp. Høyre må ta til fornuften og bevege seg i en konservativ retning snarest mulig. Vi skal tross alt være Stortingets eneste selverklærte konservative parti.

Og fanden om dette er konservativ politikk …

IS-kvinnen i Norge: – Hvorfor får hun hjelp som vi andre ikke får?

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: