Sakset/Fra hofta

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Norske kommuner slåss hvert år om å få mer penger fra Staten. Noen vil ha flere flyktninger, for det tror de er så lønnsomt. Slik er det ikke i Stjørdal kommune, der har sosialhjelpsutgiftene blitt tredoblet på seks år, forteller ordføreren til Nettavisen, og han vet hvorfor.

– Fra 2012 til 2018 gikk vi fra 8 til 24 millioner kroner i sosialhjelpskostnader. Økningen tilsvarer om lag tre ganger den samlede innsparingen vi ville fått om vi la ned alle grendaskolene, sier Ivar Vigdenes (SP) til Nettavisen.

Hva kommer det av?

– Det er flere forhold, men det er ingen tvil om at dette har en sterk sammenheng med innvandring og flyktninger. Ifølge våre tall står det for 60 prosent av økningen de senere årene, sier ordføreren til Nettavisen.

Du store Alpakka! En ordfører som sier det som det er. Bravo!

– Ofte legges det i det offentlige ordskiftet automatisk til grunn at de som mottar sosialhjelp er de økonomisk svakest stilte blant oss. Tallene viser at det kan umulig stemme. For vi må ha veldig mange lønnsmottagere som tjener mindre enn det dekning av bokostnader med veiledende satser for sosialhjelp på toppen tilsier, sier Vigdenes og legger til:

– Og jeg vil anta dette er tilfellet i mange av landets kommuner.

Nettopp! Senterparti-ordføreren deler tallene alle kan finne og alle bør vite om, men som så ytterst få – i pressen, i Storting og Regjering og blant De Gode – ser ut til å bry seg om.

(Her er tallene i PDF. )

Vigdenes er ingen rasist. Vigdenes er tydeligvis en av de få som tør å være realist. Han vet at innvandrer-/flyktningefamiliene gjerne er barnerike.

– Hvordan i all verden skal du klare å komme deg inn i jobb, hvis du kommer fra den tredje verden, og du må skaffe deg en jobb langt over vanlige norske lønninger for at det skal lønne seg, sier han.

Som tidligere flyktningkonsulent kjenner jeg godt til denne problematikken. Jeg vet også at det finnes de som har skamvett og arbeidslyst nok til å takke nei til NAV-støtte fordi de heller vil jobbe. Blant annet kjenner jeg en syrisk bussjåfør som tok opp privatlån for å ta førerkort for buss – NAV ville ikke gi ham lån. Han fikk lappen, fikk jobben og gikk dermed ned 15.000 kroner i disponibel inntekt i måneden. Dette fordi han ikke orket å sitte uten jobb.

Noen som fortsatt lurer på hvorfor pensjonene er i fare?

Nettavisens artikkel.

På tide å si farvel til pensjonen din fra NAV?

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Les også