Fire menn og en kvinne er i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for flere grove ran av menn i hovedstaden den siste tiden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fire menn og en kvinne er varetektsfengslet siktet for flere kidnappinger og grove ran av menn i Oslo. Saken er svært alvorlig, skriver retten.

Tre av de siktede har ikke-vestlige navn, de øvrige to har skandinaviske navn. Samtlige fornærmede i saken har norske navn.

De skal ha lurt de fornærmede til å møte en kvinne de har snakket med på nett, deretter har de blitt kidnappet og utsatt for ulike former for vold, trusler og tvang.

Det er tale om en «svært alvorlig sak», skriver Oslo tingrett, som har fengslet samtlige for fire uker med brev- og besøksforbud, to i full isolasjon.

Ranene fremstår som godt planlagte, skriver retten:

Gjerningsmennene synes å ha gått metodisk til verks for å hindre anmeldelser, bl.a. ved å true de fornærmede til å si inkriminerende ting og filme dette, eller ved å «plante» fornærmedes dna/fingeravtrykk på emballasje gjerningsmennene hevder skal brukes til narkotika. Gjerningsmennene synes å ha både vilje og evne til å gå langt for å hindre etterforskning. Ingen av de siktede har så langt ønsket å forklare seg for politiet.

Alle har fått brev- og besøksforbud i hele perioden og fullstendig isolasjon de to første ukene. I tillegg er de ilagt delvis isolasjon fra de øvrige medsiktede i hele perioden.

Lurt i felle
Kvinnen er 20 år gammel, mens de fire mennene er henholdsvis 30, 27, 21 og 19 år gamle. To av mennene er ifølge Dagbladet svenske statsborgere, og begge er tidligere domfelt.

Det fremgår av kjennelsene at banden skal ha lurt minst seks menn i en felle for så å rane dem. De fant sine ofre på chattesider der mennene avtalte å møte en yngre kvinne.

– Når de treffes, så kommer det et pådrag med flere gjerningsmenn som angriper og utsetter disse fornærmede for blant annet vold, tvang, trusler og frihetsberøvelse i kortere eller lengre tid, sier politiadvokat Kathrine Kristoff i Oslo politidistrikt til VG.

Sannsynlig med flere pågripelser
Etterforskningen er i en tidlig fase, påpeker retten, og mener «det er nærliggende at det fortsatt er medvirkere som ikke er pågrepet»:

Gitt sakens natur og det omfangsrike persongalleriet er det grunn til å tro at også andre enn de politiet har kontroll på kan være involverte.

Politiet har en omfattende etterforskning foran seg med flere alvorlige straffbare forhold, fornærmede og åsteder. Det gjenstår mange avhør, blant annet av de siktede, går det fram av kjennelsene.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!