Sivilisasjoner skiller seg fra hverandre gjennom historie, språk, kultur, tradisjon og – fremfor alt – religion. Folk fra forskjellige sivilisasjoner har ulike syn på forholdet mellom Gud og menneske, individ og gruppe, borger og stat, foreldre og barn, mann og kone. Det samme gjelder den innbyrdes vekten mellom ting som rettigheter og plikter, frihet og autoritet, likhet og hierarki. Disse forskjellene har vokst frem gjennom århundrer, og de kommer ikke til å forsvinne med det første.

Samuel Huntington, «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?»