Fra Bartolomeo (1472-1517)
Olje på tre, 47 x 32 cm, Museo Nazionale di San Marco, Firenze

Den latinske innskrift

HIERONYMI FERRARIENSIS A DEO
MISSI PROPHETÆ EFFIGIES

skulle omtrent bety:

Portrett av Hieronymus fra Ferrara profet sendt av Gud.

Girolamo Savonarola (1452-1498) besluttet seg i 1474 for å slutte seg til dominikanerne. I 1481 eller 1482 ble han sendt til Firenze for å preke der – noe han gjorde både godt og grundig. Flere av hans profetier syntes å slå til, og for å gjøre en lang historie kort, ble han i praksis republikken Firenzes diktator i årene 1494-98.

Fra Bartolomeos bilde er vel det nærmeste vi kommer til et samtidig portrett av Savonarola, men det er usikkert hvor vidt det ble malt mens han fortsatt var i live.

I februar 1495 startet han offentlig brenning av umoralsk litteratur og umoralske bilder, og han skal til og med ha fått anerkjente kunstnere som Sandro Botticelli over på sin side. Men kildene gir ikke noe solid grunnlag for å anta at Botticelli overlot noen av sine egne arbeider til bålene. Det er også hevdet at Leonardo da Vincis Leda og svanen havnet på bålene – men andre kilder antyder at dette bildet ble malt senere enn 1498.

Og hvorom allting er – både Firenze og paven fikk omsider nok av Savonarolas diktatur, arresterte ham og to av hans nærmeste medarbeidere, dømte dem til døden den 22. mai 1498, hengte dem først og brant dem opp etterpå den påfølgende dag.

Filippo Dolciati (1443-1519)
Teknikk ikke oppgitt, trolig tempera på tre, 38 x 58 cm, Museo Nazionale di San Marco, Firenze

Dette er en omtrent samtidig skildring av Savonarolas henrettelse på Piazza della Signoria i Firenze.

Ukjent kunstner, c. 1650, teknikk, format og samling ikke oppgitt.

Bildet er sannsynligvis basert på Filippo Dolciatis skildring, men mere av omgivelsene er tatt med, til venstre for bålet Domkirken, og til høyre Palazzo Vecchio og Loggia dei Lanzi. Helt til høyre ligger i dag Uffizi, ett av verdens mest berømte kunstmuséer, påbegynt i 1560 og åpnet for publikum i 1765, men ikke erklært som museum før hundre år senere, i 1865.

I ettertiden har Savonarola av flere blitt betraktet som en forløper for reformasjonen, men av andre som et gruoppvekkende eksempel på at veien til Helvede er brolagt med gode forsetter.