oude_vrouw_in_gebed_bekend_als_het_gebed_zonder_end_rijksmuseum_sk-c-535
Nicolas Maes (1634-1693)
Olje på lerret, 134 x 113 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Nederlandsk titel: Oude vrouw in gebed, bekend als ‘Het gebed zonder end’– (Gammel dame i bønn, kjent som «Bønnen uten ende»

Rijksmuseums nettsider karakteriseres Nicolaes Maes som en av Rembrandts dyktigste elever. Frem til ca. 1660 malte han for det meste genrebilder, men senere konsentrerte han seg vesentlig om portretter.

Dersom man skal forsøke seg på en tolkning av bildet, kan det forsøksvis antydes at det fremstiller konflikten mellom det verdslige og det åndelige – en illustrasjon av synoptikernes ord om å gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Det enkle måltidet består blant annet av brød og fisk (som flere ganger nevnes i NT), og i nedre høyre hjørne kan vi se en representant for det ytterst verdslige, som sikkert vil ha en bit av fisken.

I Matthaeus 6,11 heter det:

τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον (ton arton imón ton epiousion don imin simeron)

I DNB 1930: Gi oss idag vårt daglige brød.

Mange vil kanskje erindre dette fatet fra Stavanger Flint

004_medium