Et bilde som sier mye om hvorfor det gikk som det gikk: Gro Harlem Brundtland arrogante holdning opp mot Anne Enger Lahnsteins unge, myke fremtoning. Bildet er tatt i valgkampen september 1991. Foto: Jan Greve / Scanpix.

Under Nordisk Råds møte i Stockholm denne uken holdt Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen et innlegg om behovet for å styrke redaktørstyrte medier så ikke alternative medier får prege opinionen. Er ikke Sem-Jacobsen klar over at det er partiets egne velgere hun snakker om?

Senterpartiet har fått tilsig av velgere som vil slå ring om norsk selvråderett. Det går en klar linje fra folkeavstemningen i 1972 og 1994 til dagens opptur.

Men Sem-Jacobsen synes ikke å se sammenhengen.

I går snakket jeg i plenumssalen i Nordisk Råd så engasjert jeg kunne om viktigheten av at man politisk nå de neste årene må bidra til å styrke de seriøse redaktørstyrte mediene våre , siden de – og da demokratiet vårt – er såpass truet av fake news og alternative medier. Målet med innlegget mitt på vegne av Mittengruppen som det norske Senterpartiet er en del av i denne parlamentarikerforsamlingen, var å gi foreløpig støtte til et nytt forslag om at Senteret for undersøkende journalistikk ved universitetet i Bergen bør bli et Nordisk senter for undersøkende journalistikk i samarbeid med de gode journalistiske miljøene ved universitetene i Århus og Gøteborg.

Mitt poeng er at det å bidra til at seriøse redaktørstyrt media blir enda bedre i jobben sin – at befolkningen merker at de trenger deres gravende og etterprøvbare journalistikk – gjør at de forhåpentligvis utkonkurrerer alternative medier og deres og andres fake news og klarer å beholde tillit i befolkningen. Som demokratiet er avhengig av. Vi trenger nemlig en instans som representerer og presenterer sannhet og fakta på troverdig nok vis. Ellers sliter vi…..

Settingen er viktig: Når man står i Riksdagen og snakker om fake news, er det det samme som å si at man går inn for sensur og utestengning.

Begrepene alternative medier fungerer ikke like godt som før. Hovedstrømsmediene er selv i økende grad blitt alternative. De speiler ikke virkeligheten. De lever i et parallelt univers.

Foto: Facebook.

Sem-Jacbsen erklærer sin lojalitet til dagens maktstruktur. Hvordan harmonerer dette med motstand mot EU og overnasjonal myndighet? Dårlig.

Vi i Mittengruppen er veldig opptatt av at vi i Norden fortsatt skal være helt i front når det kommer til den frie og uavhengige pressen og at den får gode kår.

Og i går snakket da også den svenske talmannen om viktigheten av presse og media i demokratiet vårt under demokratifeiringen.

Den viktige betydningen av den granskende og kontrollerende 4. statsmakt.

Og det ER utrolig viktig at makten utfordres av en slik vaktbikkje. En vaktbikkje som også representerer og presenterer den fakta og den sannhet som alle forholder seg til og ikke minst har TILLIT til:

Tilliten svinner. Dette er bare talemåter. Tillit kommer ikke tilbake ved å gjenta ordet. Mediene blir heller ikke mer pålitelige ved å få mye penger. Snarere tvert imot. Hvis mediene måtte slåss om lesernes gunst, ble de nødt for å ta deres behov mer alvorlig.

Alle subsidiene sementerer en maktstruktur som tildekker, og hvor alle lyver om de viktigste temaene.

Sem-Jacobsen har kjøpt alle forklaringene. Hun holder et klassisk anti-Trump-innlegg. Synden kom inn i verden med høyrepopulistene, og sammen med mediene skal politikerne fordrive den.

Men – nå er seriøs, redaktørstyrt media under stort press, Annonseinntektene har falt drastisk og det pågår svært krevende digitale omstillinger. Og mest trues den 4. Statsmakt etter min mening av framveksten av fake news og alternative media. For disse er i ferd med å bryte ned den 4. statsmakts viktigste aktiva; nemlig tilliten i befolkningen.

-For folk forvirres av og sprer villig vekk fake news, samtidig med at alternative medier påstår at Seriøse redaktørstyrte medier ikke er til å stole på. Gang på gang. Og uten å måtte bevise den påstanden i et skikkelig presseetisk system.

Dessverre – stadig fler tror på disse påstandene og konspirasjonsteoriene som følger med – og nå viser undersøkelser at tilliten til Seriøs redaktørstyrt media på kort tid har falt urovekkende mye.

Ikke noe sted spør Sem-Jacobsen seg selv om hvorfor leserne forsvinner. Det er aldri dekningen av saker det er noe feil med. Tilliten ødelegges av alternative medier. Hvis de kan fjernes vil tilliten gjenoppstå? Er det så?

Det er noe nifst autoritært over Sem-Jacobsen. Alt er så enkelt. Det er bare å pøse på mer penger til et institutt i Bergen og begynne med ungene fra de er små.

Storsamfunnet har ikke så mange løsninger på denne trusselen foruten å styrke undervisning i kildekritikk for barn og unge og at det uorganisert jobbes med å tilbakebevise fake news og drøye påstander på sosiale medier .Om for eksempel religion, klima og seksuell legning.

Er dette Senterpartiets sjel? Er det dette ledelsen egentlig mener? I så fall kommer oppgangen til å bli kortvarig.

Senterpartiet sviner her til sin egen historie. I det perspektivet Sem-Jacobsen trekker opp, er både folkeavstemningen i 1972 og 1994 høyrepopulistiske.

Det var tendenser til at «borgerpressa» omtalte Anne Enger Lahnstein som en agitator. Nå har partiets tillitsmenn selv overtatt og anlagt et perspektiv som fullfører denne tankegangen.

Landets ledelse har manøvrert Norge så langt inn i EU at Lahnstein står i en høyrepopulistis tradisjon.

 

Kilde: Facebook

 

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.