Sakset/Fra hofta

Christian Tybring-Gjedde. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP.

Christian Tybring-Gjdde vakte oppsikt da han med brask og bram sa at FrP burde bli et nasjonalkonservativt parti. Mange av FrPs desillusjonerte velgere har ventet på et slikt utspill.

Men ikke var før var det lansert, før ballen var lagt død. Ingen på sentralstyremøtet fredag skal ha støttet Tybring-Gjedde.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa Tybring-Gjedde.

Fredag fikk han ikke med seg sentralstyret på den ideen.

– Vi er blitt enige om at vi legger den ballen død, og så går vi videre. Jeg aksepterer det, men det var sunt å få litt debatt, sa Tybring-Gjedde da han møtte pressen etter sentralstyremøtet fredag ettermiddag.

Dette var lyden av løskrutt.Lot Tybring-Gjedde seg virkelig avspise så lett? Liberalismen har utspilt sin rolle. Hvis Frp skal ha noe som helst håp om å komme tilbake må det bli et nasjonalkonservativt parti. Signalene har vært at man er kommet lenger. Konservatisme er et tilbakelagt stadium.

I så fall vil FrP bli et parti som permanent blir liggende under ti prosent.

Folk ser hva de ser. Tybring-Gjedde var inne på viktige tanker:

– Frp bør tenke helt nytt. Partiet må rustes opp for å kunne takle samfunnsutviklingen som i stor grad de øvrige partiene har skapt. Globalisme er rotløshet satt i system. La oss verne om nasjonalstaten, skrev Tybring-Gjedde på Facebook.

Men så? Vil han gi seg så lett?