Sakset/Fra hofta

Raymond forsøker å profilere seg som en som er for alle, ikke bare noen utvalgte få. Stemmer det?  Foto: Document

Partiene på venstresiden av norsk politikk har alltid påberopt seg å være opptatt av «den lille manns» sak. Slik er det ikke nødvendigvis lengre, politikere langs hele den politiske skalaen fjerner seg mer og mer fra «herr og fru Hvermannsen», lever i sin egen boble sammen resten av eliten og fatter vedtak deretter.

Det sittende byrådet i Oslo har ved flere anledninger vist at de ikke er særlig opptatt av konsekvensene av utbyggings- og samferdselspolitikk. En som har tatt bladet fra munnen og pennen i hånden og skrevet innlegg i Groruddalen.no, er lederen av Rødtvet borettslag i Groruddalen.

«Vi er mange nå som verken blir hørt, tatt hensyn til eller som det er plass til. Eldre, svaksynte og andre myke trafikanter, som ikke kan eller våger seg ut i malstrømmen av sykler eller sparkesykler i stor fart, må vike eller flytte. Er du bekymret for å få nærmiljøet rasert av høy og tett utbygging så bare glem å engasjere deg, det er bortkastet tid og krefter,» skriver Hammervold.

Mediene engasjerer seg lite i utbyggingssakene, man må nesten bo i nærheten eller selv grave etter informasjon om alle prosjektene. Planer om utbygging av grøntområder på Rødtvet har foregått i det stille for mange, men her har åpenbart mange gode krefter kjempet mot både brutal blokkbebyggelse og et massivt nytt produksjonsbygg, som vil generere masse trafikk, døgnet rundt. Siden utbygger bruker begrepene «økologisk» og «miljøvennlig» gikk planene rett gjennom Plan- og bygningsetaten – men fylkesmannen har opphevet tillatelsene som PBE har gitt. Så gjenstår det å se om dette blir stående, regjeringen ønsker jo mest mulig kommunal handlefrihet, noe som vel har vist seg ikke å være spesielt gunstig for den lille mann i mange slike saker. På toppen av alt vil Oslo kommune fjerne en rekke parkeringsplasser for å legge til rette for sykling, til tross for en massiv protest fra beboerne. Tilbakemeldinger på henvendelser til rådhuset er visst bare å glemme – og opposisjonen er mest opptatt av fjerning av parkeringsplasser i indre vest.

Hammervold er oppgitt. En SV-ordfører med høyere lønn enn samtlige ordførere før henne, men som påstår hun er opptatt av å redusere ulikheten.

Og avstanden til rådhuset fra Groruddalen oppleves lengre enn noen gang, kan det virke som.