Wujek-kullgruven i Katowice i solnedgang. Foto: Kacper Pempel / Reuters / Scanpix.

Mange mennesker verden rundt er bekymret for at menneskehetens utslipp av CO2 vil gjøre det uutholdelig varmt på Jorden, og tar derfor til orde for å redusere disse utslippene.

Andre påpeker at CO2-utslipp er en unnngåelig følge av energibruk, all den tid mer enn tre fjerdedeler av verdens energibehov dekkes av kull, olje og gass, som avgir CO2 når de brennes, og at en reduksjon i utslippene derfor er ensbetydende med en farlig nedbremsing av økonomien.

Finnes det en løsning på denne rebusen? Kan verdensøkonomien holdes i gang og kanskje fortsette å vokse, samtidig som utslippene går ned?

Tidligere utviklingsminister og nåværende digitaliseringsminister i Norge, Nikolai Astrup (H), hevder bestemt at dette er mulig. Den 27. mai sa han til VG:

Skal du ha omstilling til en bærekraftig grønn økonomi, må vi frikoble vekst i utslippene fra vekst i økonomien. Norsk industri har greid det. De har redusert utslippene med nær 40 prosent siden 1990 – samtidig som produksjonen er nesten doblet, sier Astrup.

Astrups stilltiende forutsetning her er at den norske utslipps- og økonomimodellen kan danne skole for resten av verden. Look to Norway! Gjør som oss, så blir dere både rike og rene.

For mennesker med teknisk og økonomisk innsikt melder innvendingene seg raskt: Norge representerer en knøttliten andel av verdensøkonomien, og det er svært mange viktige produkter for menneskeheten som nesten bare eller i sin helhet produseres utenlands, også som følge av svært energikrevende produksjon.

Sagt på en litt klarere måte, så serverer Astrup tøv av kolossale dimensjoner.

Nå foreligger det også en studie fra European Environmental Bureau (EEB) som bekrefter dette: Det finnes ingen utsikter til at verden sett under ett kan realisere den formen for «grønn vekst» hvor utslippene reduseres og økonomien fortsetter å vokse, går det frem av studien, som er grundig beskrevet i den danske avisen Information, og kort omtalt i Dagens Næringsliv.

Om Astrups etterlengtede «frikobling» skriver DN:

Forskerne bak studien har ifølge Information gjennomgått over 600 vitenskapelige studier, der de fleste er empiriske studier av sammenheng mellom økonomisk vekst og miljøbelastning. Studiene omfatter både globale, regionale og lokale undersøkelser av erfaringene med avkobling, samtidig som forskerne har vurdert tidligere gjennomganger av den eksisterende forskning om emnet.

Hovedkonklusjonen er helt klar, det finnes ingen empiriske bevis for at det for øyeblikket finner sted en slik avkobling.

– Det gjelder for materialer, energi, vann, klimagasser, matjord, vannforurensning og tap av biologisk mangfold, der avkoblingen enten kun er relativ og/eller bare utelukkende lokal, presiserer EEB-rapporten, ifølge Information.

Det finnes heller ikke empiriske bevis for at statsrådene i den norske regjeringen gir virkeligheten noen forrang i utformingen av sin politikk. Når politikken møter virkeligheten, er resultatet altfor smertefullt.

 
 

Kjøp T-skjorten «for en bilfri & varmere by» her