Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta.

Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utenrikskomité, sier at det er en fordel dersom FN gir et mandat, men ingen forutsetning, skriver Klassekampen.

Foto: Arne Petter Lorentzen / Fremskrittspartiet.

Han mener at FN har opptrådt handlingslammet i slike situasjoner tidligere, og minner om vetomakten land som Kina og Russland har.

– Det er ikke gitt at Kina eller Russland vil støtte et slikt initiativ. Da vil det framstå rimelig hjelpeløst om den frie verden ikke er i stand til å sikre skipsfarten, sier Amundsen.

Også Høyre har inntatt Frps linje i saken. Aps forsvarspolitiker Anniken Huitfeldt har imidlertid slått fast at FN-mandat er avgjørende for Aps holdning.

– Til grunn for Norges beslutning må ligge klare mandater etter folkeretten, sa hun til Dagbladet søndag.

Regjeringen har mottatt en forespørsel fra USA om å bli med i en koalisjon med mål om å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Bakgrunnen er at flere kommersielle skip har blitt angrepet i området. Iran, som er i en eskalerende konflikt med USA, er blitt pekt ut som den ansvarlige part.

(©NTB)

 
 

Kjøp Oriana Fallacis bok her