Pieter Brughel den eldre (c.1525-1569) Babels tårn bygges (1563)
Olje på tre, 114 x 155 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar sig fore, og nu vil intet være umulig for dem, hvad de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål!

1. Mosebok 11. 5-7.

For 5000 år siden skjedde det noe. Indoeuropeiske folkeslag begynte å invadere Europa, Persia og India. De spredte seg til nesten alle Europas hjørner og språket sitt tok de med seg. Konsekvensen av det er at det vi i dag kaller norsk, engelsk, spansk, fransk, tysk, russisk, farsi og hindi/urdu var det samme språket i fortid. Et godt eksempel er Takk!. På engelsk thanks, på tysk danke, på polsk dzięki og på ukrainsk djakujemo. Det er det samme ordet. På russisk har vi khleb – brød og på norsk har vi en brødleiv – ei brødskive. Eksemplene er legio.

Hvis vi skrur tiden 2500 år fremover, frem til ca 500 år e. kr. skjedde det noe mer. Romerriket kollapset, og folkevandringstida startet i Europa. Det førte blant annet til at slaviske stammer begynte å spre seg ut i en vifte fra sitt urhjem som man tror lå et sted imellom Karpatene og de hviterussiske myrlandskaper. De spredte seg til Russland i øst, Polen i vest og Balkan i sør. De utviklet et språk med et komplisert verbsystem som ble til polsk, tsjekkisk, serbokroatisk, bulgarsk, ukrainsk og russisk.

Hvorfor er vi interesserte? Fordi vi tror at hvis man skal skape seg en fremtid er det en fordel å kjenne våre røtter og hvor vi kommer fra. Dette er oss. Dette er hvor vi kommer fra. Dette er vår historie og ingen skal få ta det fra oss. Videoen under er dystopisk men med en optimistisk undertone. Fordi ukrainerne også har begynt å bli obs på plastproblemet, og vi trekker den frem som eksempel på at det er på tide å legge vekk forestillingen om Øst-Europa som Europas underutviklede bakgård. Ja det glemte jeg: Strum er strøm – fra sanskrit Sravati. Også det samme ordet. Життя триває – Livet går videre….

Epilog: I Bibelen blir tungene splittet fordi Gud ville straffe menneskene for deres hybris (overmot). I virkeligheten vet vi at det kommer av at språket er organisk som livet selv. Det indoeuropeiske språktreet deler seg i grener. Noen grener visner og dør mens andre kommer til. Derfor vil det bli for omfattende å nevne alle levende og utdødde varianter. Men hvorfor fikk vårt språk så voldsom utbredelse? Det enkle svaret på det er teknologi (fra gresk techne – redskap). Vi snakker om inngangen til bronsealderen, hvor teknologien gjorde et kvantesprang. Vi lærte oss å støpe våpen og redskaper av bronse. Vi temmet hesten, bygde vogner med hjul og spente hesten for vogna, noe som ga oss en formidal økning av aksjonradiusen. De steinalderfolkene vi kom i kontakt med hadde valget mellom å bli drept eller assimilert. De som valgte det siste og hadde evnen til det lot seg ikke be to ganger om å ta den nye teknologien i bruk. Som det sies på engelsk If you can’t beat’em, join’em!

«Techne» is a term, etymologically derived from the Greek word τέχνη (Ancient Greek: [tékʰnɛː], Modern Greek: [ˈtexni], that is often translated as «craftsmanship», «craft», or «art».

Les også

-
-
-
-
-
-
-