Vi har ett vindu inn til Danmark gjennom Document.dk. Gjennom å bearbeide tekstene til Kim Møller Steen Raaschou og Uwe Max Jensen, Peter Qvistgaard, mfl. får vi et innblikk i hva som foregår i Danmark. Det er noe annet enn å gjengi Mikael Jalving på gjesteplass. Det er å komme på innsiden av det danske.

Det lar seg ikke umiddelbart «oversette», for språk er noe mer enn bare ord. Altfor ofte glir gode historier fra Danmark oss hus forbi på Document.no.

Red. vil derfor begynne en praksis hvor vi legger inn artikler fra Document.dk under Tavle. De fleste kan, hvis de vil, lese dansk. Hvis interessen er der vil man lette klyve over språklige hindre og det er mye interessant som skjer i Danmark. Politisk – hvordan vil den røde regjeringen levere på innvandringsfeltet? På debattsiden – hvor premissene er annerledes enn i Norge, og på det sikkerhetspolitiske og kriminelle området. Vi er inne i en utvikling hvor ytringsfriheten er under press fra landets egne myndigheter, i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark og Norge. Det er en vind som blåser motsatt den retning folket beveger seg: Den forsøker å kneble opposisjonen med lover.

Dette skjer også i Danmark.

Kriminaliteten er også kommet lenger: Dansker overfalles, ranes og slås bevisstløse i hverdagen av en eller flere innvandrere. Mønstrene er helt tydelige. Norge er inne i samme utvikling. Sverige anses for å være et særtilfelle, men er det ikke, det er gradsforskjeller. Det ser vi av utviklingen i Danmark.

Vi vil derfor bringe storier fra Document.dk, hvilket gjør det lettere å oppsummere utviklingen og sammenligne med utviklingen i Norge og Sverige.