Norske folkevalgte flyr mer enn noen gang tross forpliktelser om tiltak for å bremse den globale oppvarmingen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fra 2015 til 2018 økte antallet flyreiser stortingsrepresentantene foretok med 17 prosent. I gjennomsnitt fløy hver av de 169 folkevalgte 46 innenlandsreiser i fjor.

Det er en kartlegging Dagsavisen presenterer onsdag som viser at antallet flyreiser har økt blant stortingsrepresentantene de siste fire årene.

I 2015 reiste landets toppolitikere 6.659 ganger, viser tall fra Stortingets administrasjon. Året etter hadde dette tallet steget til 6.919 og i 2017 viste årsoversikten at antall reiser endte på 7.064. I løpet av fjoråret gjorde antallet flyreiser et byks og steg til 7.805 innenlands flyreiser.

Antallet tilsier at hver stortingsrepresentant i gjennomsnitt fløy 46 flyreiser innenriks i fjor. Til sammenligning reiser hver nordmann tre ganger innenriks i året, og det er mest i Europa, ifølge tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Mange av flyreisene skjer i forbindelse med komitéreiser, hvor ingen av dem Dagsavisen har undersøkt, er foretatt med tog. Som oftest foregår slike reiser med fly og med buss. Transport- og kommunikasjonskomiteen hadde sju reiser i fjor, ingen av dem foregikk med tog, opplyser leder Helge Orten (V).

Norge forpliktet seg i 2015 til etterleve Parisavtalen som går ut på å redusere klimautslippene for å bremse den globale oppvarmingen.