Ved hjelp av skjult kamera ble det i 2016 avslørt hvordan imam Abu Bilal underviste i islams voldelige regler ved Grimhøjvej-moskeen i Århus. Allerede i år 2000 gjorde Hege Storhaug lignende saker med skjult mikrofon i Oslo. Kunne NRK ha gjort noe tilsvarende? Svaret gir seg selv. Stillbilde: Dansk TV 2.

Basert på avsløringer med bruk av skjult kamera har i senere tid både pelsdyr- og svine­oppdretts­næringen fått så «øra flagrer» av media i Norge – spesielt NRK Dagsrevyen. Næringene generelt blir tillagt dårlige holdninger og beskyldt for en rekke brudd på norsk lov i dyreholdet. Statsråder må stå skolerett i studio, og komiteer blir nedsatt for å diskutere tiltak – som for eksempel vedtatt avvikling av pelsdyr­næringen i Norge.

At det kun er ekstreme tilfeller samlet sammen over flere år med bruk av skjult kamera som presenteres i media, tillegges lite vekt. Her skjæres hele næringer over en kam. At de aller fleste bønder tar godt vare på dyrene sine, drukner helt i denne settingen.

La oss anta helt hypotetisk at NRK Dagsrevyen i det samme tidsrommet (2013–2016) også hadde sendt ut et annet reportasje­team med skjult kamera med formål å vurdere holdninger og eventuelle lovbrudd innen miljøer som praktiserer islam. Etter flere år med filming hadde da teamet presentert sine funn for NRK Dagsrevyen – kun negative selvsagt – og listet opp følgende:

Patriarker som holder sine koner hjemme ved kjøkken­benken og nekter dem språk­opplæring, arbeid utenfor hjemmet og generell sosial omgang. Pålagt tildekking av koner og døtre. Kvinner som ikke får delta i moskeen på samme vilkår som menn. Sønner som sendes til voldelige koran­skoler i utlandet. Tvangs­ekteskap. Barnehage­nekt. Gutte­gjenger med kniver som praktiserer tyveri, mobbing og omsetning av narkotika. Ja, sågar en sak om æresdrap.

Hva hadde Dagsrevyen gjort med dette stoffet?

Jo, ganske sikkert hadde vi fått høre følgende argumenter: Man må ikke stigmatisere en hel trosretning ved å fokusere på enkeltsaker. Filmingen er selektiv, og fokuserer kun på det negative ved islam. Reportasjen er dermed ikke representativ, og skjærer alle som praktiserer islam over en kam. Det finnes ikke grunnlag for å kritisere verken holdninger eller lovbrudd innen praktisering av islam – det er kun noen få enkeltstående unntak som filmteamet har dokumentert.

Case closed! Vi hadde verken fått noen statsråd til å stå skolerett i studio, eller fått oppleve at islamsk råd blir innkalt til samtaler med statsråden for å diskutere strakstiltak.

Dette viser hvor enkelt for eksempel miljø- og dyreverns­organisasjoner kan bruke NRK Dagsrevyen som talerør for sin sak mens andre miljøer ikke slipper gjennom på grunn av Dagsrevyens politiske ståsted og agenda. At journalister i norske aviser og NRK nesten utelukkende tilhører venstresiden i norsk politikk, gjør det norske mediabildet veldig ubalansert. Vi trenger derfor med all tydelighet alternative media som document.no og resett.no for å komplettere det politiske mediabildet i Norge.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.