Den danske kunstneren Jens Galschiøt laget i 1993 skulpturen «Den indre svinehund» – en gris på to ben i menneskeklær – og fikk kopier utplassert i tyve europeiske byer (også Oslo). Ingen annen kultur sviner til seg selv som den vestlige. Den formelig velter seg i sin egen avføring. Galschiøt kommenterer prosjektet i en video som går fra 1993 til 2015. Han bekrefter at kunstnere har dårlig forstand på politikk. Det er den gamle hippiemyten som lever i beste velgående: at kunstnere har en egen evne til å forstå samfunnet.

Danske medier avskydde Rasmus Paludan og partiet hans Stram Kurs. At muslimene mobiliserte ved dette valget, ble i første omgang forklart med en reaksjon på Paludans provokasjoner. Men så kom en mer utfyllende forklaring: Muslimene i ghettoene er like forbannet på regjeringspartiet Venstre og Socialdemokratiet, som de føler har sviktet dem.

Socialdemokratiet foretok for en tid tilbake et linjeskift, og dette kan mange muslimer ikke tilgi dem. De stilte seg bak regjeringens ghettopakke, som sier at det må bli slutt på utviklingen av parallellsamfunn, barna må i obligatorisk barnehage, og imamene må sjekkes. Kort og godt: Integreringen har ikke fungert, og regjeringen kutter i tiltak som gjør at parallellesamfunnene utvikles på autopilot.

Tap av «rettigheter»

Men for muslimene var det å miste rettigheter. At disse ikke var noe de hadde opparbeidet, men fått forært, forsto de ikke forskjell på. De merket bare at de ble fratatt noe de hadde hatt, og følte seg diskriminert. Derfor mobiliserte moskeene for at de troende skulle stemme på partier som lovte å tale muslimenes sak.

Flere moskeer har også aktivt på Facebook opfordret moskegængerne til at stemme til folketingetsvalget ved at henvise til de stramninger, der er sket under den forrige regering. Den 30. maj sendte Den Islamiske Union i Danmark, en paraplyorganisation for 16 muslimske foreninger, en pressemeddelelse ud, hvor man advarede imod at stemme på de partier, der havde tilsluttet sig lovforslag, »der fratager danske muslimer deres rettigheder som ligeværdige borgere«.

»Vi anbefaler de kandidater, der arbejder for mangfoldighed og samhørighed. Kandidater, der kæmper mod højredrejningen i dansk politik, og som tør at sige fra i en svær tid og kæmper en modig og smuk kamp for et mangfoldigt Danmark,« skrev de muslimske foreninger blandt andet.

Selvfølgelig er dette noe nytt i dansk politikk: Muslimene opptrer som gruppe og viser sin makt, gjennom et etablert parti. De stemmer en bloc.

Medier og akademikere ønsker ikke å grave for mye i dette: De velger å konsentrere seg om at muslimene deltar: Det er et gode i seg selv.

Lojal mot hvem?

At Radikale Venstre og Enhedslisten har vunnet stemmer på å gå imot regjeringens og Socialdemokratiets omforente løsninger, problematiseres ikke.

Regjeringen ville hindre utviklingen av anti-Danmark på dansk jord. Nå er Radikale Venstre og Enhedslisten villige håndlangere for en slik motstand. I hvilken grad er disse partiene lojale mot det danske demokratiet og dets verdier?

Postdoc Niels Valdemar Vinding, der forsker i trossamfund og muslimske miljøer ved Københavns Universitet, forklarer ligeledes Radikale Venstres, men også Enhedslistens gode valg med blandt andet ghettopakken.

»De to partier er de eneste, der eksplicit har talt imod ghetto-pakken, men også imampakken. Den åbenlyse forklaring er jo, at man ikke stemmer på partier, der vil rive ens bolig ned,« siger Niels Valdemar Vinding.

Minste motstands vei

Hva med ytringsfriheten? Rasmus Paludan er en provokatør. Skal han slås i hjel for det? Det blir han hvis politiet trekker tilbake sin beskyttelse. Flere på venstrefløyen synes ikke han fortjener beskyttelse.

Det er fullt mulig å se for seg en forråelse av venstresiden, der man sier at folk som setter seg opp mot islam og muslimer, har seg selv å takke. De har på forhånd fraskrevet seg ansvaret.

Vi er allerede et godt stykke ned ad den veien. I hele Vest-Europa.

Både mediene og venstresiden er dypt implisert i utviklingen, og ønsker ikke «saken» spissformulert. De foretrekker den moralistiske løsningen.

Den betyr at folk vil bli trukket for retten for å ha fornærmet eller krenket den ene eller andre gruppen. I dette tilfelle en gruppe som vet å ta igjen.

Et nytt islamisert borgerskap

Vi får et nytt multikulturelt borgerskap, som på spissborgerlig vis vil si:

– Kunne de ikke bare holdt munn?

Det sa man om Lars Vilks da han tegnet sine rondellhunder. Nå er en av hans treskulpturer brent ned.

Lars Hedegaard lever under beleiring, og mannen som forsøkte å drepe ham, har hatt en høy stilling i IS i Syria.

Det vi ser begynnelsen på, er at kjøttvekta slår inn. Det er 200.000 stemmeberettigede muslimer i Danmark. Vi har nå for første gang sett at partier frir til muslimene som gruppe – og nei, det er ikke som å fri til bønder.

»Muslimer har ikke tidligere stemt som et segment, men nu er vi begyndt at se nogle tendenser til, at folk fra de udsatte boligområder stemmer på en særlig måde, og det er interessant, fordi det indikerer, at der er sket politisk forandring i det muslimske miljø. Det er en naturlig udvikling med den fremmedgørelse, som muslimer har oplevet,« siger han og fortsætter:

»Man kan ikke vedtage et paradigmeskifte uden at forudse en reaktion som den, vi har set ved dette valg. Men det paradoksale er jo, at der er en del borgerlige vælgere med muslimsk baggrund, men som ikke kan få sig selv til at stemme borgerligt på grund af de stramninger, vi har set. Derudover tror jeg så også, at Rasmus Paludan har mobiliseret en hel del muslimske vælgere,« siger Niels Valdemar Vinding.

Vold og rett

Vi vil i fremtiden se en to-deling av offentligheten. Akademikere og venstrefløyen vil argumentere for at integrering på islams vilkår er en måte å realisere demokratiet på. At det samtidig blir mindre demokrati for andre, vil de tie om.

Hvis disse andre protesterer, vil de bli diskreditert og i verste fall bli møtt med vold eller rettsapparatet.

Oppvakte mennesker vil kunne oppdage at de to jobber hånd i hånd.

Det er en skremmende tanke, men vi ser allerede en innsnevring av ytringsfriheten. Bevegelsen skjer både ovenfra og nedenfra.

 

Lei av Facebook? Følg oss på MeWe, da vel!

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.