Foto: Hvidovre Gymnasium / Facebook.

Rektorer ved videregående skoler i Danmark forteller om en økende etnisk oppdeling av elevene, og advarer om at dette kan skade det faglige nivået ved skolene som danske elever forlater.

Det går frem av en artikkel i Kristeligt Dagblad som er omtalt av B.T..

Den gode nyheten er at flere unge med innvandrerbakgrunn i Danmark tar videregående utdanning, men de havner i økende grad ved skoler hvor det går mange med innvandrerbakgrunn fra før. Offisiell statistikk tyder på at man ender opp med «brune» og «hvite» gymnaser, ifølge B.T.

På nogle gymnasier har over halvdelen af eleverne nu udenlandsk baggrund.

Hvidovre Gymnasiums rektor Kirsten Jensen peker på at flere med utenlandsk bakgrunn sliter faglig, og at danske elever derfor søker seg til andre skoler. Dermed blir det faglige miljøet dårligere.

Ved Høje Taastrup Gymnasium har utviklingen gått svært raskt:

Her havde man i 2015 godt 60 procent elever med dansk oprindelse og 40 procent med udenlandsk oprindelse. Et tal, der på tre år har vendt sig, så det i 2018 er omkring 60 procent, der har udlændingebaggrund og 40 procent med dansk baggrund.

Rektor Mogens Andersen foreslår at problemene motvirkes ved at elevene fordeles administrativt til de forskjellige skolene etter bosted.:

Så ville man for eksempel ikke stå i den situation, at etniske danskere, der er bosat i Høje Taastrup, søger mod gymnasier i Roskilde.

Andersen reflekterer ikke over om noe slikt i det lange løp ville forsterke bostedssegregasjonen.

Integreringsforsker Kristina Bakkær ved universitetet i Århus frykter at elever med dansk og utenlandsk bakgrunn vil kjenne stadig mindre til hverandre.

Fenomenet er ikke begrenset til Danmark, men vil lett kunne gjenfinnes i Norge, Sverige og Storbritannia.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.