Kommentar

Vi viser Katie Hopkins film «Homelands». Selve foredraget starter 15 minutter etter visning av filmen.