I et brev til statsminister Theresa May skriver Labours leder Jeremy Corbyn at de seks ukene som har pågått med tverrpolitisk debatt ikke kunne fortsette på grunn av «den svekkede og ustabile posisjonen» til regjeringen. Onsdag lanserte Boris Johnson seg selv som ny kandidat til statsministerjobben. Boris Johnson ønsker en «hard» Brexit.

Når Theresa May for en fjerde gang legger frem sin fremforhandlede avtale med EU til avstemning i parlamentet i begynnelsen av juni er det svært få som tror noe annet enn at hun blir nedstemt.

Etter at Boris Johnson startet kampanjen for et lederskifte hos de konservative, skrev Corbyn at dette betydde at «regjeringens posisjon har blitt enda mer ustabil og at dens autoritet er svekket». Dette undergraver troen på regjeringens evne til å levere en avtale bygget på et tverrpolitisk kompromiss, mener Corbyn.

Corbyns påstand om svekket regjering støttes av den siste meningsmålingen som viser at støtten til de konservative ikke har vært lavere på 17 år.

Corbyn sa også at forslag som hadde blitt fremlagt av forhandlingsteamet til de konservative også til tider var blitt offisielt motsagt fra andre medlemmer av departementene.

Jeremy Corbyn sa at Labour ville «nøye vurdere» forslag fra regjeringen, men at uten «betydningsfulle endringer», så vil Labour fortsette å stemme imot Brexit-avtalen.

Det er ikke bare de konservative som står igjen som tapere etter tre år med Brexit-debatt. Også Labour ligger dårlig an, og da særlig i forhold til Nigel Farages Brexit Party som fortsetter å øke oppslutningen bare en uke før EU-valget.

De konservative har sunket til under 10%. Folk velger seg partier hvor det er klarere hva politikerne mener og står for. Brexit Party er for en hard Brexit uten avtale. Liberaldemokratene vil forbli i EU. Maktforskyvningen i britisk politikk skyldes at både de konservative og Labour er delt på midten i synet på EU.

BBC

Kjøp billetter til Katie Hopkins her