Siv Jensen er en dyktig taler. Hun ble varmt mottatt av landsmøtet på Gardermoen, og holdt en tradisjonell tale der hun la vekt på de gode gamle FrP sakene – ja til bilen, ja til det private næringsliv, ja til de som skaper verdiene og ikke bare bruker dem, og ja til valgfrihet.

Men den var ikke uten brodd til regjeringspartnerne, selv om dette ikke ble direkte uttalt. Hun viste til at det i år er 40 år siden prestestyret tok kontroll over Iran med de konsekvenser det hadde for kvinners frihet. Og hun tok avstand fra de politikere som mener at alle kulturer er like gode, og at man må vise forståelse og toleranse. Adressatene til dette var klar – dette var rettet mot politikerne i V og Krf.

Når det gjaldt kriminalitet, hadde hun en klar beskjed til Oslo: Det var nødvendig å bryte opp gjengmiljøet, og gi politiet bedre mulighet til å inndra dyre biler og andre verdier skaffet frem ved kriminalitet. Hun uttrykte sterk bekymring for utviklingen, og minnet om at de fleste i gjengmiljøet hadde minst én forelder med innvandrerbakgrunn. Disse foreldrene må ansvarliggjøres, de må ta ansvar for egne barn. Beskjeden til de foreldre som hadde tatt med seg en æreskultur til Norge, var at de måtte skjerpe seg. Men disse foreldrene ser vel neppe på Sivs landsmøtetale på nettet, så det spørs jo om beskjeden ble oppfattet.

Hun hadde også en klar beskjed til «Syria-farerne»: De som dro til IS, er ikke velkommen tilbake. De deler ikke våre verdier, og det gjelder også IS-kvinnene. FrP vil snu hver sten for å forhindre at de kan komme hjem på familiegjenforening. Men de «norske» barna ble ikke nevnt med et ord, noe som var overraskende sett på bakgrunn av den debatt som har vært om dette.

Til de som tidligere hadde gått inn for etablering av bompenger og i dag klandrer FrP for ikke å ha fjernet dem, hadde hun en budsjettlekkasje: Det vil i neste budsjett bli bevilget 200 millioner kroner for å fjerne bomstasjoner. Men hvordan pengene skal bli brukt, ble ikke sagt. Det var neppe rivningskostnadene hun mente, det bør vel heller tolkes som om at det vil bli bevilget 200 millioner kroner til ekstraordinær nedbetaling av lån som i dag nedbetales med bompenger. Det monner ikke stort, men er selvsagt bedre enn ingenting. Noe som nok traff FrPs delegater rett i sjela, var nok heller denne budsjettlekkasjen: Fra 1. juli i år blir det fritak for engangsavgift ved import av biler eldre enn 20 år. Dette lover godt for antallet veteranbiler, som denne gangen hadde fått tildelt hedersplassen foran landsmøtehotellet.

Om det var en veldig inspirert Siv Jensen som holdt landsmøtetalen, skal jeg ikke mene for mye om. Hun har vært bedre tidligere. Likevel var det ingen som reiste seg og ropte på Sylvi da hun inntok talerstolen, selv om det ble foreslått av noen over lunsjbordet.

Det som er FrPs store problem, er at Siv Jensen ikke er tilstrekkelig synlig som leder av FrP mellom landsmøtene. Det lar seg ikke gjøre å kombinere jobben som finansminister med vervet som partileder. Siv Jensen har nå vært partileder i 13 år, og det er ingen som vil stille opp som motkandidat, selv om det nok murres i rekkene.

Med Sylvi Listhaug som 1. nestleder og nå tilbake i regjering er det helt åpenbart for alle at hun bare venter på å innta FrP-tronen. Men da må Siv Jensen trekke seg frivillig, og selv med dagens elendige oppslutning er det lite trolig at hun gjør det. Kanskje burde FrP vurdere en åremålsordning for partiledere, slik at de ikke blir sittende i årevis uten at noen våger å utfordre dem.

Det er nå snart seks år siden FrP gikk inn i regjering. Den uttrykkelige målsetningen var da ikke å gå i SV-fella, dvs. miste det særpreget partiet hadde som partiet for folk flest, partiet som våget å si det folk flest tenkte, men ikke våget å si. Nå sitter FrP i SV-fella med begge beina – det viser meningsmålingene.

Slik situasjonen er i dag, kommer ikke Frp opp av den dumpa partiet sitter i uten at Sylvi Listhaug overtar som ny partileder.

 

Trond Ellingsen er medlem av Fremskrittspartiet, og har i flere år vært leder av Asker Frp.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂