Sakset/Fra hofta

Foto: Kirken.no

I påsken har verden opplevd en av de verste og mest grusomme terrorhandlinger noensinne. Ofrene er i stor grad kristne som feiret påsken. Dette burde naturlig nok være et stort og tungt tema for Den norske Kirken, ikke minst nå rett etter hendelsene. Men nei, der i gården er man mest opptatt av å sikre at IS-barna og deres foreldre har det bra.

På NRK Dagsrevyen ble det 2. påskedag vist et innslag fra gudstjenesten med Den norske kirkes preses, Helga Byfuglien (den øverste blant norske biskoper). Her ble hun også intervjuet av NRK.

På en dag som dette, mens røyken fortsatt driver over de utbombede kirkene på Sri Lanka og mens man fortsatt teller drepte og sårede etter udåden, hadde naturlig nok Den norske Kirkes øverste leder noe på hjertet. Hun var engasjert. Det lyste av medfølelse i hennes øyne. Hun var nemlig svært opptatt av å si ifra, hun ville snakke fra hjertet. Men skulle du sett, overraskende nok var ikke hennes engasjement knyttet til det som har skjedd på Sri Lanka, med hennes kristne trosfeller der. Nei, det hun, preses i Den norsk Kirke, var opptatt av på denne dag, var at det nå måtte bli fortgang i arbeidet med å få hjem de «norske» IS-barna fra Syria.

«Dette er statens ansvar, og det må gjøres på aller beste måte», sier Byfuglien til NRKs utsendte.

Man trodde knapt det man hørte. Var det mulig å komme med det mindre heldig utspill på denne dagen? Var det mulig for Den norske Kirke å stå mer avkledd tilbake enn den gjør i dag?

IS-mødre og -fedre også «velkommen hjem»

Ja, så viktig er dette med IS-barna for Byfuglien, at hun nå er blitt «utålmodig». Hun vil ikke vente lenger, og hun mener vi må skjære igjennom alle bekymringer knyttet til hvem som er mødre og fedre til disse barna.

«Av hensyn til barna må også foreldrene få komme hjem»», sier hun videre. Hun legger til at de eventuelt må ta den straff de da måtte få, men vi forstår at dette ikke er noen viktig sak i denne sammenheng.

Dette var jo en interessant presisering, vil mange mene. Byfuglien er altså ikke fremmed for å få både IS-mødre og IS-fedre, det vil si massemorderne og deres medsammensvorne koner. Det har åpenbart ikke slått henne at de foreldrene hun her snakker om og gjerne vil invitere til Norge, er representanter for de krefter som nettopp har myrdet hundrevis av hennes egne trosfeller på Sri Lanka. De er hensynsløse ekstremister som har viet seg til å bedrive tortur og massakrer på uskyldige. Nei, la dem komme hjem med barna sine på armen, la Den norske Kirke gjøre døren høy og porten vid for dem.

Hun kan heller ikke ha reflektert noe videre over at etterforskningen av terroren tyder på at nettopp hjemvendte IS-reisende kan stå sentralt i massakren på Sri Lanka. Noe slikt vil de selvsagt ikke finne på å gjøre i Norge? Det kan antagelig Helga Byfuglien personlig garantere for?

Er det rart stadig flere her i landet vender ryggen til denne kirken?