Nytt

Bildet: Hisbollah-flagget – Wikipedia

138 personer er fratatt statsborgerskapet og flere er dømt til livstid i fengsel for å ha planlagt å starte en terrorgruppe i Bahrain.

Ifølge påtalemyndigheten i Bahrain skal det være koblinger mellom gruppen og den iranske Revolusjonsgarden.

69 av de 138 personene er dømt til livsvarig fengsel, mens resten er dømt til mellom tre og ti års fengsel. Nær 100 av dem er dømt til å betale rundt 250.000 dollar i bot.

Gruppen skal ha planlagt å starte en terrorcelle i Bahrain ved hjelp fra Iran, og skal angivelig ha planlagt flere terrorangrep. Gruppas navn er «Hezbollah Bahrain».

Ifølge det Europa-baserte bahrainske instituttet for demokrati og rettigheter betyr dette at totalt 990 mennesker i landet har blitt fratatt statsborgerskapet siden 2012. Blant dem som har mistet statsborgerskapet er flere politiske aktivister, som har stått opp mot menneskerettighetsbrudd.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.