Nytt

Norske myndigheter sier de ikke vil gjøre noe for å hente ut IS-krigeren Michael Skråmos sju barn, som befinner seg i Syria.

Skråmo, som ble drept i Syria i mars, var norsk statsborger. Sammen med sin svenske kone, som også ble drept i Syria, hadde han sju barn. Alle barna, som er ett, to, tre, sju og åtte år gamle, samt et tvillingpar på fem år, skal nå befinne seg i Syria. Deres morfar, svenske Patricio Galvez fra Göteborg, har reist til Syria for å finne barna.

Mandag meldte SVT at morfaren hadde funnet alle de sju barna i flyktningleir nord i Syria.

– Barna er syke og må bort fra denne leiren. De får ikke mye mat og er underernærte, uttalte Galvez.

Ikke norske barn

Norske myndigheter vil ikke kommentere Skråmo-barnas sak direkte, men viser det er uaktuelt å hente ut norske borgere, heller ikke barn, som befinner seg i IS-leire i Syria etter kollapsen av den ytterliggående islamistgruppa.

– Ut fra det vi kjenner til er Skråmos barn ikke norske borgere. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke uttale oss ytterligere i en enkeltsak, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet til NTB.

Skråmo reiste til Syria med kona og fire barn i 2014. Der fikk de enda tre barn. I januar ble Skråmos svenske kone drept i et bombeangrep og i mars ble Michael Skråmo selv drept i kamp. Det gjorde de sju små barna foreldreløse.

For usikkert

Uten støtte har Patricio Galvez reist for å hente barnebarna tilbake til Sverige. Norske myndigheter mener sikkerhetssituasjonen i de aktuelle områdene i Syria og Irak er så uoversiktlig at alle frarådes å reise dit.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med problemstillingene knyttet til fremmedkrigere og deres barn, og det er tett dialog mellom involverte norske departementer og etater, sier Halvorsen, og legger til:

– Vi følger utviklingen i situasjonen nøye, og vurderer fortløpende hvilken konsulær bistand som kan tilbys norske borgere i området.

Patricio Galvez fikk møte barnebarna bare en kort stund, men håper han igjen kan treffe dem onsdag.

– Min kamp har vært fokusert på redde uskyldige barns liv. Alt det vonde som har skjedd, alt det onde, det har ingenting med barna å gjøre. De er bare ofre, sier han.