Tavle

Når vi legger aksjer ut til salg er det for å invitere folk til å være med på å dra lasset. Den norske stat kommer ikke til å gjøre det. Signalene er ikke til å ta feil av: Alternative medier er uønsket og skal om mulig begrenses med lover og bestemmelser.

Det vi ser begynnelsen på, er at kommersielle teknologiselskaper også  blir meningskontrollører og jobber hånd i hånd med myndighetene. Nå er ikke det så lett i Trumps USA. (Hvordan ville det vært med Hillary kan vi tenke oss). Men i Vest-Europa har myndighetene ingen betenkeligheter. Her er de snarere pådrivere for det de kaller hat og nasjonalisme skal bannlyses.

I en slik situasjon sier det seg selv at man må stole på egne krefter.

Å invitere flere inn på eiersiden skaper forhåpentligvis et engasjement.

Møtene er helt klart fellesskapsskapende.

Det er naturlig at både lesere og medarbeidere er deleiere i Document. Foreløpig er det langt frem til at de får noen innflytelse via stemmeseddelen. Men alle vil bli hørt.

Et aksjeselskap er pliktig til å ha full offentlighet rundt selskapet, økonomi og eiere.

Dere kan lett sette dere inn i begge deler her.  

De som har styrt økonomien har hatt god styring, og ikke brukt en krone mer enn vi har fått inn.

Nå er det tid for å invitere flere med til å skape et alternativ som vil vare ut over vår egen tid.

MSM kommer ikke til å snu.