Nytt

Investoren Jan Haudemann-Andersen sa til BI-studentene forleden at krisen vi ser i Sør-Europa ikke er forbigående. Vesten har levd over evne, og lønninger og pensjoner og trygder må ned.

Det har bare ikke kommet til Norge ennå. Men folk kommer sørfra og sørger for lønningene her til lands ikke stiger for mye.

– Mange europeere som kommer hit, jobber hardt. De bidrar med arbeidskraften vår økonomi trenger, og hindrer lønningene i å eksplodere. At folk kommer hit for å jobbe og bidra i samfunnet, er veldig positivt.

Likevel er det forskjell på innvandrere, mener Haudemann-Andersen.

– Det er ingen tvil om at visse grupper av de ikke-europeiske innvandrerne som kommer til Norge, ikke bidrar i samme grad som mange europeere. Men det virker som om det ikke er lov til å si dette, selv om det er åpenbart for de fleste. Når der er sagt, har vi likevel mange gode arbeidstakere med ikke-vestlig opprinnelse.

Vestens problem er at man har levd over evne, og det kommer til å ta lang tid å bli kvitt gjelden. Politikerne skyver problemene foran seg ved å trykke penger, såkalt quantitative easing. Det er et risikabelt spill som kan utløse hyperinflasjon. Mediene stiller i liten grad politikerne til veggs. Alle vil at the show must go on.

– Problemet med gjeld er at den ikke blir borte. Den er der, og det tar lang tid å få jobbet seg ut av denne gjeldssituasjonen. På den annen side har vi de kvantitative lettelsene i form av pengetrykking. Denne pengetrykkingen er et kjempeeksperiment som vi ikke med sikkerhet kan se følgene av.

– Men samtidig; uten denne pengetrykkingen fra Fed (Den amerikanske sentralbanken) og ECB (Den europeiske sentralbanken) så ville banksystemet ha kollapset. Statene har altså overtatt mye av gjelden og kjørt voldsomme budsjettunderskudd på nivåer vi ikke har sett siden krigen, sier investoren.

– Og det myndighetene prøver å gjøre er å dra dette over tid i håp om å sparke økonomien i gang igjen. For hva er alternativet? Jo, å dra i bremsene og ta en dramatisk depresjon.

– Vi må ned i levestandard
Investor Jan Haudemann-Andersen ser ingen raske løsninger for Europas gjeldsmareritt.