Nytt

Illustrasjonsfoto: Ssu / Wikimedia Commons.

28 av 44 kommuner i Trøndelag bruker mye mer penger på sosiale stønader enn det som er budsjettert, viser tall fra Fylkesmannen som er omtalt i Trønder-Avisa onsdag. Sosialhjelpsutgiftene i fylket økte i fjor med 71 millioner kroner.

Foreløpige analyser viser at det er to hovedforklaringer; økt overgang av flyktninger med opphold i mer enn fem år, og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP).

Flyktninger som har gått gjennom introduksjonsprogrammet har vanskelig for å komme i arbeid, sier Steinkjers ordfører Bjørn Arild Gram til Trønder-Avisa . Dermed havner de på sosialhjelp i stedet.

Integreringen har mislyktes, konstaterer Gram. «Vi må lykkes bedre med integreringsarbeidet», sier han.

– Vi må fylle verktøykassa til Nav mest mulig, koble på andre ressurser og spille på alle gode krefter for at flere skal komme seg ut i inntektsgivende arbeid.

Gram sier også at de nye AAP-reglene i virkeligheten handler om at staten velter kostnader over på kommunene. Han mener det er et nasjonalt tema, og har tatt opp saken i KS.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!