Arne Johan Vetlesen. Foto: Universitet

Venstresidens dagsavis Klassekampen, må ikke forveksles med venstresidens ukeavis Morgenbladet! blusser nå av revolusjonær optimisme. Denne gangen er det ingen utopisk visjon om å knekke kapitalkreftene man har i sikte, i alle fall ikke direkte, men å redde kloden fra en snarlig undergang. Alt annet er nå underordnet kampen for å endre klimaet, ikke i rød, men i grønn retning. Norge må gå i bresjen for denne redningsaksjonen. Nå har de også mobilisert barn og unge og skremt vettet av dem med sine globale skrekkvisjoner.

Filosofen Arne Johan Vetlesen, venstresiden moralske fyrtårn og ledende undergangsprofet, tar i Klassekampen(26/3) bladet fra munnen og roser småungene for sitt klimaengasjement. I likhet med de voksne er de livredde for fremtiden, I dag er barn og unge fulle av fremtidsfrykt og de er livredde for at jorden skal gå under, hevder han. Men hvor kommer denne fremtids- frykten fra? Og her kommer Vetlesens radikale rosin ut av pølsa – de frykter fremtiden fordi noen advarer mot undergangsskremslene. Filosofens logikk er selvsagt helt på trynet. Han skjønner tydeligvis ikke forskjell på årsak og virkning.

Når noen advarer mot skremselspropaganda, så er det vel ikke advarselen man blir skremt av, men skremslenes emosjonelle innhold. Jeg er enig med Vetlesen når han skriver: «De unge tar ikke sin fremtidsfrykt ut av luften». Den kommer selvsagt fra voksne folk, men ikke fra dem som advarer mot skremselsvisjonene. De store skremslene i klimadebatten kommer fra venstresiden, som pumper både voksne og barn fulle av påstander om en snarlig dommedag. Denne formen for emosjonell hjernevask, spesielt rettet mot barn og unge, røper en politisk kynisme som er uvanlig i demokratiske stater.

Det forundrer meg at en filosof som Arne Johan Vetlesen kan gå god for en slik skremselspropaganda rettet mot forsvarsløse barn og unge. Men her er tydeligvis politikken viktigere enn moralen, noe venstresiden alltid har vært kjent for. Med tanke på at det dreier seg om mindreårige, blir det en politisk undertrykkelse av verste sort. Venstresiden kommer nok snart med nye grep og overgrep. Vetlesen var jo en av de 24 klimaopproperne, som mer enn antydet at man ved en egnet anledning kunne gripe inn og overstyre våre demokratiske institusjoner.