Nytt

President Vladimir Putin har undertegnet lover som forbyr å vise «respektløshet» mot myndighetene. Det innføres også bøter mot deling av såkalte falske nyheter.

Nettmedier som sprer det russiske myndigheter mener er falske nyheter, vil i framtiden kunne straffes med bøter eller blokkering.

Den russiske presidenten underskrev lovene til tross for advarsler fra menneskerettighetsaktivister, som mener lovene kan misbrukes til å begrense ytringsfriheten i landet.