Nytt

Den britiske kulturforskeren Paul Gilroy tildeles Holbergprisen 2019 «for sin særdeles innflytelsesrike forskning». Han beskrives som en uredd antirasist.

Holbergprisen er på 6 millioner kroner og deles ut av Universitetet i Bergen på vegne av regjeringen.

– Paul Gilroy er en av de mest fengslende og nyskapende aktørene i dagens akademiske verden. Hans arbeider har påvirket, og i noen tilfeller omformet, flere forskningsfelt, inkludert kulturstudier, kritisk raseteori, sosiologi, historie, antropologi og afroamerikanske studier, heter det i juryens begrunnelse.

Gilroy har gitt ut en rekke bøker og er kanskje spesielt kjent for «The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness» fra 1993 og «There Ain’t no Black in the Union Jack» fra 1987.

Den sistnevnte beskrives slik av juryen:

– Med boken markerte Paul Gilroy seg som en ledende intellektuell innenfor studier av rasekultur i Storbritannia. Denne teksten har senere fått status som en klassiker, med sin utlegning av rasismens innfløkte virkefelt og av antirasismens vitale kulturer.

Gilroy beskrives som uredd i sin motstand mot alle former for rasisme og kjønnsdiskriminering.

– Han har utforsket de politiske sidene ved å bevege seg hinsides rasetenkningen, som han utfordrer slik den utspiller seg både i hvite og svarte militante miljøer.