Kommentar

Truppen bak stykket Ways of Seeing under diskusjon på Vega Scene, med Pia Maria Roll nummer to fra venstre.

Ikke før hadde nyheten om Waras samboer slått ned som en bombe før NRKs reporter Cato Husabø Fossen gikk tett på Erna Solberg: Ville hun nå beklage det hun sa om Black Box-teateret?

I slike situasjoner står Erna fjellstøtt. Hun vet akkurat hva hun har sagt og lar seg ikke vippe av pinnen.

Erna hadde ingenting å beklage. Hun hadde nøyd seg med å si at det var dumt av kunstnere å trekke politikeres privatliv inn på en offentlig scene.

At kunstnerne og journalister ønsker å gjøre dette til et angrep på ytringsfriheten får stå for deres egen regning.

Men Husabø Fossen ga seg ikke: Han siterte regissør Pia Maria Roll som sa at angrepene på Wara var en provokasjon for å legge skylden på Black Box.

-Hun fikk jo rett. Vil du beklage nå? fortsatte Husabø Fossen.  Han klarte ikke se forskjell på fortid og nåtid. Pia Maria Roll kom med en antagelse, en spekulasjon. At hun fikk rett betyr ikke at hun hadde rett da hun ytret seg. Det er bare i venstreorienterte hoder at det finnes en slik logikk.

Men for venstresiden var dette et Gotcha!-øyeblikk. Igjen fikk de bevis for at FrP’ere ikke er som andre.

Erna Solberg hadde akkurat fortalt at Tor Mikkel Wara var helt knust. Hans samboer gjennom 24 år var pågrepet for å ha arrangert et angrep på parets bil, en vanvittig handling med tanke på at han er landet justisminister.

I dette øyeblikk velger NRKs reporter å kreve at landets statsminister legger seg flat. Det viser hva det handler om for NRK: Alt som kan brukes mot en FrP-statsråd vil brukt. Normal folkeskikk tilsier en viss tilbakeholdenhet i en slik stund. Men ikke for NRK.

Mediene har vært på samme spor hele tiden: Angrepene mot Waras hus har ikke vakt særlig sterke reaksjoner.

Ut fra venstresidens forvridde logikk var det en riktig vurdering: De fortjente ikke bedre.

Mediene og politikerne har veid FrP’erne på en egen vekt og funnet dem for lette. De respekterer nemlig ikke kunstens frihet. Når den forvaltes av venstresiden kan de gjøre hva de vil.

Venstresiden bruker argumentet om at «de andre» ikke forstår hva de forstår. I dette tilfelle at politikerne kritiserer noe de ikke har sett (Agnes Moxness i NRK). Document var på debattmøte med Black Box og det truppen sa om dagens Europa var så hinsides at man gikk ut med en følelse av at alt var mulig.

Kunsten er fri så lenge den tilhører venstresiden. Pia Maria Roll om Erna:

– Det hun har gjort, viser jo en fullstendig mangel på respekt for det frie ord. Men jeg håper at dette blir fulgt opp. Jeg håper dette får etterspill, sier regissøren til VG.

VGs Anders Giæver sa i en kommentar til VGTV at saken hadde «kraftige politiske overtoner»: Black Box, Wara-angrepene og nå pågripelsen av samboeren kommer til å bli en internasjonal nyhet. Den inngår i den kulturkampen som har rast på begge sider av Atlanteren i flere år, hvor FrP’ere og deres likemenn får påskriften «rasister».

Det var en overraskende politisering av noe langt mer komplekst: Hvordan kan man spenne Bertheussens handling/er for en ideologisk vogn?

Men venstresiden ønsker å støpe alt i en slik form, de utkjemper kampen hver eneste dag.

Vi andre gjør klokt i å holde ting fra hverandre. Selv om ting kommer etter hverandre i tid betyr det ikke at det er en årsakssammenheng.

Det er skremmende at venstresiden ser «sammenhenger» og skyld der andre ser noe mer komplisert.

I første rekke handler dette om Bertheussens og Waras personlige tragedie.

Ingen som gjør dette mot sin samboer gjennom 24 år er ved sine fulle fem.

Spesielt ikke om han er landets justisminister.

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.