Black Box’ teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue.

Oslo-politiet har siktet teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred etter at Waras samboer anmeldte forestillingen i desember, ifølge VG.

Justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen anmeldte teateret 18. desember.

I tillegg ba politiet ved politiadvokat Arne Valdemar Nielsen om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis, får VG opplyst.

Oslo tingrett avviste politiets begjæring samme dag, men VG får opplyst at politiet valgte å anke saken til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten har så langt ikke truffet noen avgjørelse.

Halvard Helle er teaterdirektør Anne-Cecilie Sibues advokat. Han sier til NTB at han ikke vet når lagmannsretten skal behandle begjæringen, men at han regner det som sikkert at den blir avslått.

– Noe annet vil være uakseptabelt i en liberal rettsstat, sier Helle til NTB.

Bedt om henleggelse

I oppsetningen «Ways of seeing» på teateret Black Box, viste kunstnerne fram videoopptak av Wara og Bertheussens hjem. Opptakene var gjort uten parets tillatelse.

Advokat Jon Wessel-Aas er teaterregissør Pia Maria Rolls forsvarer. Han kaller politiets avgjørelse «oppsiktsvekkende» og sier han tar for gitt at dette er en sak politiet har lagt vekk.

Helle sier til NTB at han er enig med Wessel-Aas.

– Jeg har bedt om umiddelbar henleggelse, sier han.

Anslag mot ytringsfriheten

Helle reagerer sterkt på siktelsen.

– Både siktelsen og begjæringen om ransaking utgjør et alvorlig anslag mot ytringsfriheten og retten til respekt for privatliv. Det har ikke skjedd tidligere i nyere norsk historie at politiet har siktet en teatersjef og bedt om ransaking av hennes teater og hjem. Oppsetningen på Black Box er ikke en politisak og har aldri vært det, sier Helle til VG.

Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars. Mellom desember og mars ble det utført en rekke hærverk og truende hendelser mot Wara og Bertheussens bolig og eiendom. Hendelsene startet i kjølvannet av Black Box’ teaterforestilling.