Nytt

Hans Fredrik Grøvan mener Bibelen er kilden til kulturen som har preget Norge i over tusen år. Boka bør få deles ut til elever, mener KrF-toppen. 

Skolepolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i KrF går ut mot rådmannen i Stjørdal etter at hun foreslo forbud mot utdeling av bibel til elever.

– Å dele ut bibler til skoleelever er ikke forkynnelse. Det er heller ikke en rådmanns oppgave å avgjøre om skoleelevene skal motta bibler eller ikke. Det må det være foreldrene som avgjør, skriver Grøvan i en epost til NTB. Han er også KrFs parlamentariske leder.

Rådmann Anne Kathrine Slungård har bedt om å stanse en 30 år lang praksis i Stjørdal der Den norske kirke deler ut bibel til femteklassinger. Hun mener praksisen minner om forkynnelse og at den undergraver målet om upartiskhet i KRLE-faget.

Grøvan mener imidlertid at Slungård både undergraver foreldreansvaret og viser «religiøs intoleranse».

– Bibelen er kilden til den kultur som har preget det norske samfunn i mer enn tusen år, en religiøs bok norske skoleelever skal ha et visst kjennskap til i henhold til læreplanen. Å påta seg en formynderrolle på vegne av foreldrene ved å nekte bibelutdeling er fullstendig misforstått, skriver han.