Foto Berit Roald / scanpix

Det kristne skolelaget ved Tonstad skule i Agder får ikke lov til å servere mat under lagsmøtet, det har Sirdal kommune vedtatt, skriver avisen Dagen. Årsaken er at man er redd for at maten skal lokke elever til å oppsøke samlingen som inneholder bønn, forkynnelse og lesing fra Bibelen.

I et brev Dagen har fått tilgang til står det:

Det bør således ikke være servering på møtene som kan oppfattes som et lokkemiddel for deltakelse.

Bakgrunnen for brevet er ifølge Dagen at en av foreldrene ved skolen med 200 elever skal ha klaget på at det foregikk forkynnelse på skolen.

Dette førte til at enhetsleder Haugen sendte et brev til fylkesmannen for å få avklart om det var greit at det kristne skolelaget drev med forkynnelse.

Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune. Foto fra Facebook

Først satte Fylkesmannen foten ned og ba skolelaget om å holde sine møter etter skoletid. Men etter klage fra laget, skrev Fylkesmannen et nytt brev. Her forklares det at det første avslaget bygget på en misforståelse.

Vi forsto saken slik at skolelaget hadde møte i matpausen i et felles rom for alle elevene, typisk kantine, skriver fylkesmannen og fortsetter:

Når all møtevirksomhet foregår i et lukket klasserom og det er frivillig å oppsøke rommet, stiller dette seg annerledes.

Det førte til at Sirdal kommune snudde og ga elevene ved Tonstad skule tillatelse til å fortsette med lagsmøter i matpausen, men så la kommunen til en ny regel: Man fikk ikke servere mat som kan oppfattes som et lokkemiddel for deltakelse.

Kommunen forklarer ifølge Dagen matforbudet med konkrete episoder ved skolen, og Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune, sier til Dagen det kan føre til at elever blir lokket til skolelagets andakt:

 Det har vært en praksis at de har hatt med seg bakevarer og gått gjennom skolens korridor på vei til klasserommet hvor de har lagsmøte. Problemet er at det kan gi et ekstra insentiv til å delta på lagsmøtet. Jeg sier ikke at dette har skjedd, men vi er redde for at det kan oppfattes slik. Poenget er at vi ønsker å være sikre på at det ikke oppfattes som et press. Det skal være reell frivillig deltakelse slik reglementet sier. Man skal ikke føle seg utenfor hvis man ikke deltar.

På spørsmål om hvordan skal elevene forstå dette, svarer Anita Heiaas Haugen

Vi har ikke laget noen retningslinjer utover det som står i skrivet. Lagsmøtene foregår i matpausen, så elevene får selvfølgelig ta med seg sin egen mat. Men de får ikke ta med seg ekstra mat som kan oppfattes som en grunn for å komme. Fristelsen skal ligge i at man har lyst til å delta.

Elevene i laget ved Tonstad skule orker ifølge Dagen ikke å protestere mot den nye regelen.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her