Gjesteskribent

Den demokratiske senator Bernie Sanders under en pressekonferanse i Washington den 30. januar 2019. Foto: Yuri Gripas / Reuters / Scanpix.

Trump vil sannsynligvis forsøke å skremme amerikanerne med sosialismen, men det han virke mot sin hensikt, skriver Anders Giæver i VG. Bernie Sanders har fremhevet sosialdemokratienes fordeler.

En ny undersøkelse fra Gallup viser at demokrater flest er mer positivt innstilt til sosialismen enn til kapitalismen.

Og om demokratene føler at de ikke har annet å tape enn Trump, vil de samtidig føle at de har en verden å vinne.

Nei, Anders Giæver, USA kan ikke bli et sosialdemokrati etter norsk modell. Det er ikke en riktig analyse av det som pågår i USA.

Jeg har bodd i USA. Jeg ha fulgt USA tett i flere tiår. Jeg har besøkt 16 av de amerikanske statene på et titalls forskjellige turer over Atlanteren.

Årsaken – og dette er viktig – er at amerikanerne ikke har den underliggende opplevelsen av fellesskap og solidaritet på nasjonalt plan som et sosialdemokrati krever.

Det er helt riktig observert at det er et stadig økende ønske blant de trengende om å «få noe» av staten. Men det er ikke – og har aldri vært – en tilsvarende vilje blant de bemidlede til å «gi noe» gjennom staten.

Amerikanere gir mye heller tilbake til sine lokalsamfunn. Der opplever de fellesskap. Fellesskap gjennom tilhørighet til kirkesamfunn. Men også andre grunner til lokalt opplevd gruppetilhørighet. Amerikanere er rause med tanke på «giving back to my community». De har utrolig mye hjertevarme. Men man ønsker helst ikke å dele med andre på føderalt plan.

Jeg ser ingen tegn til at dette er i endring.

Tvert imot har det vært et unntakstilfelle av sterkt og tett nasjonalt fellesskap her i Skandinavia som har gjort oss interessert i å utvikle de velferdsmodellene som vi har skapt på statlig plan.

Man trenger fellesskapet først. Så kan man skape sosialdemokrati. Ikke motsatt.

Hvis en Sanders-lignende bevegelse skulle vinne demokratisk flertall for en amerikansk sosialisme, må de gå over lik for å implementere den. Det er problemet. Det vil heller skape et kjempestort Venezuela enn et digert Norge.

Innvandringen setter dette fellesskapet under hardt press. Det er på mange måter vel så naturlig å diskutere hvordan Norge kan bli mer likt USA slik det er i dag. Mindre kollektivistisk. Mindre solidarisk. Mer individualistisk. Det vil være mer i samsvar med virkelighetens Norge anno 2019.

Men også dette vil være en omstilling som vil være svært vanskelig å foreta på en fredelig måte. Velferdsstaten står veldig sterkt, og en nedbygging vil møte store protester.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!