Nytt

Forsker Asle Toje mener norske politikere undervurderer splittelsen i NATO og at vi kan bli tvunget til å velge mellom USA og Europa. Han velger USA.

I et intervju med Klassekampen sier Toje at USA ikke kommer til å garantere for sikkerheten på samme måte som før. Samtidig påpeker han at det ikke finnes noe europeisk alternativ og sier Norge derfor må knytte seg tettere til USA for å sikre fortsatt militær støtte.

– Vi må nok i større grad velge Amerika. Dette er ikke et verdivalg. Det er et geopolitisk valg, sier han og legger til at tettere bånd vil ha en pris.

– USA vil bli en mer krevende alliert. De vil kreve mer tilbake for sikkerhetsgarantien enn det de har gjort til nå, sier han. Toje sier videre at USAs strateger forbereder seg på militær konflikt i Øst-Asia, snarere enn i Europa. Han skisserer følgende konsekvenser for Norge:

– Vi må klare å forsvare oss selv i større grad, og samtidig må vi nok være forberedt på at vi må understøtte amerikansk strategi i Asia.

Forskeren tror også det i fremtiden vil bli vanskeligere å balansere NATO-landet Norge og Norges forhold til naboladet Russland.

– Det blir stadig vanskeligere å opprettholde skillet mellom de to. Norge vil betale prisen for en fortsatt forverring av relasjonen mellom USA og Russland, uten at vi har noen særlig innflytelse over politikken, sier han.