Sakset/Fra hofta

Italias statsminister Giuseppe Conte omgitt av sine visestatsministre Matteo Salvini og Luigi Di Maio. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters / Scanpix.

Offisielle økonomiske tall som nylig ble lagt frem, viser at Italias økonomi krympet med 0,2 prosent i fjerde kvartal av 2018.

Nyheten ble ikke uventet etterfulgt av en anklagelek, hvor de tidligere dominerende partiene beskyldte de nye regjeringspartiene for å sette landet over styr, mens statsminister Giuseppe Conte beroliget med at den tekniske resesjonen er forgjengernes skyld, samt at fremtiden vil se lysere ut.

Hva mener så folk flest om regjeringen og dens arbeid?

En meningsmåling som søndag ble offentliggjort i Corriere della Sera, gir paradoksale resultater: Et flertall av de spurte har liten tro på regjeringens økonomiske politikk, men det er også et flertall som mener at regjeringen gjør en god jobb.

Det er særlig omgjøringen av en tidligere pensjonsreform og initiativene til borgerlønn for fattige som har skapt splittelse og debatt, og 54 prosent av de spurte stiller seg negative til det siste. Den samme andelen gir uttrykk for at regjeringens politikk hverken stimulerer til økonomisk vekst eller nye arbeidsplasser, mens 33 prosent mener det motsatte.

I lys av disse dataene skulle man kunne vente seg en nedgang til støtten til regjeringen, men slik er det slett ikke: Andelen som mener den gjør en god jobb, holder seg på 54 prosent (samme andel som i slutten av desember), mens andelen som mener det motsatte øker fra 36 til 37 prosent.

Hva skyldes så denne tilsynelatende selvmotsigelsen?

Noen hypoteser som raskt melder seg, er at en mulig vekst i den svarte økonomien kan ha veid opp for tilbakegang i den hvite, slik at velstanden ikke trenger å være nevneverdig forandret, samt at det finnes en viss allmenn skepsis til offisiell statistikk, som man mistenker kan manipuleres av politiske grunner.

Men dette er gårsdagens analyse. Tidene har forandret seg. Og det ser snarere ut til at opinionen verdsetter den nye regjeringens karakter, lojalitet og stil:

Denne regjeringen er i 56 prosent av italienernes øyne i stand til å respektere programmet den har satt seg

Uenigheten internt i koalisjonen ser ikke ut til nevneverdig å svekke oppfatningen av samforståelse mellom de to regjeringspartnerne: 51 prosent mener at regjeringen står samlet

Inntrykket av en regjering som til tross for tallrike vanskeligheter står på befolkningens side, fortsetter å dominere. Tonen, forenklingen av språket og den kommunikative stilen får mange italienere til å identifisere seg med koalisjonspartienes ledere, særlig Salvini, og det bidrar til å redusere avstanden mellom folk og elite.

Store deler av allmennheten ser altså ut til å mene at de nye toppolitikerne i bunn og grunn er hel ved, og verdsetter den egenskapen til tross for at regjeringen så langt ikke har levert gode økonomiske resultater.

Det betyr tilsynelatende at velgerne i dette øyeblikk i større grad etterspør konsekvente og ærlige ledere enn umiddelbar belønning. Det er ellers å bemerke at migrasjonsspørsmålet glimrer med sitt fravær i meningsmålingen.

For partiene og mediene som har brukt den tekniske resesjonen til å forsterke sine allerede intense kampanjer mot Lega og Femstjerners­bevegelsen, er dette den aller dårligste nyheten de kunne få: Faktum er at menneskene ikke lever av brød alene. De vil gjerne ha ledere det er mulig å respektere, og de vil gjerne ha sitt eget land.

 

Støtt Document – ingen andre gir deg denne informasjonen

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.