Nytt

Mens britene stemte over å kreve endringer i utmeldingsavtalen med EU, gjentok Frankrikes president Emmanuel Macron at brexitavtalen ikke er forhandlingsbar.

– Avtalen er det beste det er mulig å oppnå, og det er ikke mulig å forhandle den, sa Macron under et toppmøte i Kypros tirsdag kveld.

– Den britiske regjeringen må raskt legge fram sine neste steg for å hindre exit fra EU uten noen avtale. Ingen av oss ønsker dette, men vi må alle forberede oss på det, sa han videre.

Mens Macron kom med sine kommentarer under et besøk i Kypros, ba Storbritannias statsminister Theresa May det britiske Underhuset om å gi henne mandat til å reforhandle brexitavtalen. Den ble nemlig med overveldende flertall avvist av det britiske Underhuset den 15. januar i år.

May støtter et forslag om å fjerne brexitavtalens nåværende løsninger for Nord-Irland og erstatte dem med «alternative ordninger». Først når en slik endring blir gjort, vil Underhuset støtte utmeldingsavtalen, fastslås det.