Medlemmar av FNs ulike komitear bør få gratis lobotomering i Noreg, hevdar leiar av FNs komité for overvaking av at andre land gjer som FN seiar (COAAALGSFNS), Carlos-Abdulhakim Feng Shui til Løterdalsposten.

FN registrerar at medlemmane har krav på ei slik lobotomering straks etter ankomst til Noreg, og kritiserar no norske myndigheitar for å ikkje tilby slikt.

Vi vurderar no sanksjonar mot Noreg, seiar Feng Shui listig. Han vil ikkje ut med kva sanksjonanene gjeng ut på.

Det vil dykk snart få sjå! seiar Feng Shiu trugande medan han flyttar sigaren frå den eine munnviken til den andre. Berre vent dykkar!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.