Sakset/Fra hofta

Gulating lagmannsrett har dømt en nå 19 år gammel mann til fengsel i seks år og til å betale 420.000 kroner i oppreisningserstatning for voldtekt av tre unge kvinner.

Voldtektene fant sted i Stavanger den 20. mai og 10. august 2017, samt i Sandnes den 10. desember 2017. Den første voldtekten ble begått mens han var 17 år og gikk på skole, den tredje etter at han var blitt pågrepet og avhørt for de to første voldtektene, men siden løslatt.

Det hører til sjeldenhetene at noen dømmes til seks års innesperring for voldtekt i Norge. Fengselsstraffer av denne varigheten er heller ikke hverdagskost for såpass unge forbrytere. Så hva slags type er det vi snakker om?

For eksempel en type som i henhold til Stavanger tingretts dom av 7. juni 2017 tok kvelertak på sitt offer under voldtekt nummer to, eller som analvoldtok offer nummer tre mens hun var hjelpeløs på grunn av beruselse.

Tingrettens dom er i det store og hele stadfestet i lagmannsrettens dom, som er omtalt i Stavanger Aftenblad og siden gjengitt av Aftenposten og NTB.

Her står det ingenting om kvelertak eller andre former for brutalitet, men det sies at den domfelte er «fra Stavanger» og at sexen etter hans oppfatning var frivillig.

Skal tro om det var en Ola eller Geir som 17–18 år gammel voldtok tre unge kvinner i løpet av noen måneder?

Det er rett nok at vedkommende er oppvokst i Stavanger, men navnet hans tyder på at han er fra Eritrea, og elektroniske spor som en med domfeltes navn og utseende – overveiende sannsynlig samme person – har lagt igjen på internett, viser at han også anser seg selv for å komme fra Eritrea (i samme forum bekrefter han at han ofte er kåt).

Stavanger er altså ikke lenger bare en norsk by, men også en litt eritreisk. Velkommen til Stavanger, Eritrea.

 

Start 2019 med å støtte Document

Et fast månedlig beløp gjør at vi kan planlegge utvidelser og vekst. Og hvis du foretrekker impulsive enkeltbeløp, så overraskes vi gjerne 🙂

Eller overfør til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt vipps-nummer er 13629

For å støtte oss via Paypal gå til vår Støtt Oss-side.

Les også