Tavle


De vil verne om miljøet. Men de evner ikke å verne om rettsstaten, velferdsstaten, kulturen, verdiene, samfunnet sitt – like møysommelig oppbygget og samspilt som ethvert annet økosystem.

Det er helt utrolig at så godt som alle trædøler, miljøvernere, økologer, fugletittere, venstrevelgere, vegetarianere, naturvern­aktivister, sommerfugl­larvebeskyttere, vassdrags­vernere og klimapanel­eksperter kan fortelle deg alt om hvor sårbar for forandring enhver naturens biotop er, med alle sine arter og insekter og fugler og dyr og sjeldne treklatrerolden­barkebiller og klimaforhold, temperaturer og havnivåer, som lever i hårfin balanse og sameksistens, avhengige av hverandre i et skjørt samspill, hvor bare en ørliten heving av temperaturen, en dråpe urent vann i havet, et ørlite utslipp av CO2, en ny art eller flytting av en annen vil føre til ubotelig skade på dette finstilte maskineriet.

Mens de betrakter all form for masseinnvandring til ethvert samfunn som en utelukkende positiv berikelse og forbedring.

😉

 
 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!