Sakset/Fra hofta

I en kronikk i Dagbladet går Torbjørn Røe Isaksen mot regjeringens forslag om å legge blasfemi inn under rasismeparagrafen.

Regjeringens nye forslag om straffevern for «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser religioner og religiøse følelser» gjør nettopp følelsen av å være krenket til det avgjørende. Og det er krenkende for mange å høre spotting av Gud, Allah, Jahve, hans sønn eller profet. Senterpartiets justispolitiske talsmann Erling Sande brukte på Dagsnytt Atten det som utgangspunkt for sitt resonnement: Hvis vi er enige om at slike ytringer er krenkende, hvorfor kan vi ikke regulere dem ved lov?

Resonnementet er hinsides ethvert legitimt forsvar for ytringsfriheten, og det er nettopp denne gode viljen som er utfordringen. Regjeringen ønsker bare godt. De vil verne minoriteter, forebygge konflikter og forebygge potensielle konflikter i et samfunn med et stadig mer pluralistisk religiøst landskap. Lovforslaget må sees som et direkte svar på utfordringer som har kommet til syne de siste årene.

I det godes tjeneste

Les også

-
-
-
-
-
-