Under et møte i det italienske senatet torsdag inviterte senatets visepresident Ignazio La Russa medlemmene av parlamentets førstekammer til å minnes Maren Ueland og Louisa Vesterager med et øyeblikks stillhet, med disse ordene:

Neste taler på listen er senator Paola Binetti. Ha meg unnskyldt, senator, jeg ber om Deres forståelse innen jeg gir Dem ordet: Jeg vil minnes to unge skandinaviske kvinner som er blitt barbarisk overfalt og slaktet av islamske terrorister i Marokko, som deretter la en grusom video hvor de skjærer hodet av den ene av dem, på nettet. Denne saken kan ikke annet enn å øke vår aversjon mot den islamske terrorismen og fundamentalismen overalt hvor den gjør seg gjeldende. […] Takk skal dere ha.

Er det mulig å tenke seg at noen i det norske Stortingets presidentskap ytrer lignende ord?

 
 

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!