På dette gatekjøkkenet i Oslo skal gruppevoldtekten ha skjedd midt på natten 30. januar for snart tre år siden. Rettssaken skulle ha begynt på tirsdag, men to av de tiltalte har ikke fått tiltalen forkynt. Foto Øyvind Thuestad

Tre menn skulle tirsdag møtt i Oslo tingrett tiltalt for gruppevoldtekt mot en kvinne på et gatekjøkken i Oslo. Problemet er at politiet ikke klarer å lokalisere to av dem.

Til tross for at strafferammen for gruppevoldtekt er 21 års fengsel, og at to av dem ikke er norske statsborgere, ble de aldri vurdert varetektsfengslet.

En av dem befinner seg trolig i utlandet, etter hva Document erfarer. Politiet tror imidlertid ikke at de har stukket av.

– Vi har ingen holdepunkter for å tro det, sier politiadvokat Hilde Kolnes i Oslo politidistrikt til Document.

Voldtektene skjedde på et gatekjøkken i Oslo 30. januar 2016. Tiltalen beskriver at de tre mennene byttet på å voldta den yngre kvinnen inne på toalettet. Kvinnen var ruset og ute av stand til å motsette seg handlingene, og hun ble holdt fast av gjerningsmennene som forgrep seg på henne.

De «tilskyndet hverandres handlinger, dels ved å oppmuntre hverandre til å gjennomføre samleiene, dels ved å stå utenfor toalettdøren når en av de andre var inne sammen med N. N., og dels ved å være til stede uten å stanse overgrepene eller på annen måte ta avstand fra dem.» heter det videre.

En av de tiltalte er norsk statsborger (39), med bakgrunn fra Sri Lanka. De to politiet ikke klarer å finne er utenlandske statsborgere fra Bangladesh. Politiet har ikke klart å komme i kontakt med de to siste (37 og 26) for å stevne dem for retten.

Kun dager før rettssaken skulle starte ble kvinnens bistandsadvokat Kumrije Rusiti informert om problemene med å stevne de to.

– Vi fikk ingen informasjon om disse problemene før torsdag i forrige uke, sier Rusiti til Document.

Rusiti er svært kritisk til politiets arbeid og manglende informasjon i en situasjon hvor det allerede har gått nesten tre år siden voldtekten:

– Dette er helt forferdelig for min klient, fordi hun føler at hun aldri kommer seg videre. Først tok det nesten tre år før hovedforhandling i saken ble berammet, og nå står hun igjen på vent. Dette er svært alvorlig for henne.

SVÆRT ALVORLIG: Kvinnens bistandsadvokat Kumrije Rusiti er sterkt kritisk til politiets innsats.

Politiadvokat Kolnes medgir at saken har tatt for lang tid.

– Noe av grunnen er at det har vært problemer med å få dem inn til avhør.

Det har vært gjentatte problemer med å komme i kontakt med de tiltalte gjennom hele etterforskningen, sier Kolnes.

– Det tok tid. Vi har brukt mye tid på å prøve å få tak i dem.

– Hvorfor har det vært vanskelig?

– Delvis fordi de har vært ute av landet.

Alle de tre tiltalte ble pågrepet samme kveld som voldtekten skjedde.

– Hvorfor ble de ikke begjært varetektsfengslet da de ble pågrepet?

– Det var en vurdering som ble gjort der og da, og som jeg ikke var med på, men man vurderte det slik at kriteriene for å be om fengsling ikke var tilstede.

Kolnes påpeker at kriteriene er fare for bevisforspillelse, gjentagelsesfare og unndragelsesfare. De da siktede ble avhørt rett etter voldtekten, og dermed var det ikke fare for bevisforspillelse. Politiet kunne heller ikke se at det var fare for gjentagelse, fordi ingen av de tre var registrert med lignende saker, hverken pågående eller tidligere, hos politiet.

– Hva med unndragelsesfaren? Dette er jo utlendinger, og to av dem er heller ikke norske statsborgere?

– Man må ha konkrete holdepunkter for å hevde at det er fare for unndragelse (av straff, journ. anm.), og politiet vurderte at alle tre hadde tilknytning til Norge. Begge de to som er uten norsk statsborgerskap hadde både ektefelle og jobb i Norge.

– Det har jo rent faktisk vært vanskelig å få tak i dem?

– Ja, men det man vet nå visste vi ikke dengang. Man visste jo heller ikke da, like etter voldtekten, hvor sterke beviser man hadde.

– Men det fikk man jo klarhet i etter en stund, kunne man ikke da ha bedt om fengsling?

– Det er lett å være etterpåklok, kommenterer Kolnes.

– Ble det vurdert å be om fengsling av hensyn til den almenne rettsoppfattelse?

– Nei, det ble ikke vurdert her. Det har jeg bare opplevd i forbindelse med drap.

De tre er tiltalt for grov voldtekt med strafferamme på 21 års fengsel, bekrefter Kolnes. Voldtektene regnes som grove fordi de er begått i fellesskap – det som på ikke-juridisk språk gjerne kalles gruppevoldtekt.

Tiltalen mot de tre ble tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

 

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.