Nytt

Peter Frølich.

Justispolitiker Peter Frølich (H) lover flere dømte dersom minstestraffen for voldtekt settes ned. Han vil ha spørsmålet inn i regjeringsforhandlingene.

Frølich sier til Klassekampen at det er et betent tema der det er lett å gi feil inntrykk, men understreker at intensjonen er at flere skal bli dømt for voldtekt.

Han mener debatten vil «tvinge seg fram i årene som kommer» og vil selv ha spørsmålet med i de kommende regjeringsforhandlingene med KrF, Venstre og Frp.

– Det er veldig naturlig å lufte dette i forhandlingene, fordi de faglige tilbakemeldingene er så utvetydige på at dette er et problem, sier Frølich, som er Høyres justispolitiske talsmann.

Han viser blant annet til at Advokatforeningen er bekymret for bruken av minstestraff. Minstestraffen for voldtekt er i dag på tre år, og Frølich mener dette i mange tilfeller kan skremme domstolene fra å dømme, og at voldtektsmenn dermed går fri.

– Mitt hovedpoeng er at vi må få flere skyldige dømt for voldtekt. Det er for mange som slipper unna, og jeg tror at en hovedgrunn til det er for høy minstestraff, sier Frølich.

– Det er ikke min jobb å blande meg inn i domstolenes arbeid, men her vil jeg faktisk garantere at statistikken for domfellelser vil bedre seg dersom minstestraffen reduseres.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også