Det er under en måned siden at Stefan Löfven måtte gi opp å danne en ny svensk regjering. Nå er han igjen gitt jobben som mislyktes forrige gang. Sverige er mentalt delt i to og de som er gått over til Sverigedemokraterna kommer ikke tilbake. De har gjort et verdivalg. Og så lenge de resterende partiene ikke vil samarbeide med dem, så er det blitt stadig vanskeligere å finne en løsning.

I mange år har politikere jobbet med identitetspolitikk. Resultatet ser vi tydelig: Fragmenterte grupper med særinteresser som ikke vil samarbeide med andre. «Min moral er bedre enn din moral-politikk» som ikke fører noensteds hen.

Det nye politiske mangfoldet gjør at samfunnet og tilliten til politikerne smuldrer opp. Det er vanskelig å gjøre alle til lags og små partier har alle «sine» saker som de må forsvare for sine små grupper av velgere. Dette går på bekostning av hele fellesskapet og en styredyktig regjering. Alle blir sittende i sandkassen og kaste sand på hverandre.

Alle kan ikke få det som de vil hele tiden, men den oppvoksende generasjon med sine egne agendaer ser ikke ut til å bli voksne. Og det gjelder forresten noen av de eldre også.

Sverige håper å løse sin regjeringskrise ved å legge mer press på Stefan Löfven.

NTB skriver:

Fungerende statsminister Stefan Löfven får regjeringsoppdraget i Sverige. Riksdagen skal stemme over hans forslag 5. desember.

Han får i mandat å presentere et regjeringsopplegg som det skal voteres over i Riksdagen. Dette er andre runde for Socialdemokraternas leder Löfven, som ikke lyktes med sine første sonderinger.

Nå velger Riksdagens talmann Andres Norlén å sette saken mer på spissen. Fredag opplyste han at Löfven har tiden fram til 5. desember, da Riksdagen skal stemme over hans forslag til regjering.

– Et nytt sonderingsoppdrag ville være for svakt, sier talmannen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson ble nedstemt i Riksdagen i forrige uke.

Norlén sier at stemningen i landet krever at det snart skje noe i regjeringsspørsmålet. Han vil ikke spekulere om hvor stor sjanse Löfven har til å lykkes,

– Men vi trenger mer tempo i prosessen og tydelige tidsrammer, sier Riksdagens leder. Ved å sette mer press på Löfven håper han at de fastlåste posisjonene skal bli løst og at det kan bli reelle forhandlinger om samarbeid.

Löfven har over telefon akseptert oppdraget fra talmannen.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂